Aanpassingen keuringsbesluit i.v.m. EPBD

De Vlaamse regering bracht enkele wijzigingen aan in besluiten betreffende leefmilieu, energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie. Concreet gaat het over de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU en Richtlijn 2012/27/EU. Daarbij wijzigt ook titel II van het VLAREM en het Stooktoestellenbesluit. 


1. Wijzigingen van titel II van het VLAREM - wijzigingen omtrent airco-energiekeuring 

Voortaan wordt het nominaal koelvermogen als volgt gedefinieerd:
Het totaal opgestelde koelvermogen (in kW) dat door de fabrikant is aangegeven en gegarandeerd voor continu gebruik. Als er op gebouwniveau verschillende individuele installaties worden gebruikt, dan dient men de vermogens van deze installaties bij elkaar op te tellen.  

Artikel 5.16.3.3 van VLAREM II wordt uitgebreid met gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen. Daarnaast wordt de keuringsfrequentie vereenvoudigd naar 5-jaarlijks voor alle systemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW. Nieuwe toestellen, met een nominaal vermogen > 12kW, dienen binnen de eerste 12 maanden van inbedrijfstelling, gekeurd te worden. 

In de keuring zit een beoordeling van het rendement en de dimensionering van het aircosysteem t.o.v. de koelingsbehoeften van het gebouw vervat. Zo wil men de gemiddelde werkingsomstandigheden optimaliseren. Het verslag van deze keuring moet 5 jaar worden bewaard door de exploitant en de eigenaar van het gebouw. 

Men voorziet hierop enkele vrijstellingen voor o.a. gebouwen met airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen, die voorzien zijn van gebouwautomatisering en -controlesystemen.  2. Wijzigingen in het Stooktoestellenbesluit - Wijzigingen rond de verwarmingsaudit 

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 dat gaat over het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor verwarming of aanmaak van warm water, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen inzake de verwarmingsaudit.  

Het rapport van deze audit dient te slaan op de gehele verwarmingsinstallatie (niet enkel de warmtegenerator). Daarin wordt een beoordeling gemaakt van het rendement van de ketel en de ketelgrootte i.f.v. de verwarmingsbehoefte van het gebouw. Dit met het oog op het optimaliseren van de gemiddelde werkomstandigheden van de installatie. Dit rapport bevat ook advies omtrent vervanging van de ketel, alternatieve oplossingen, … om de energieprestaties te verbeteren. 

Men voorziet hierop enkele vrijstellingen voor o.a. centrale stooktoestellen die voorzien zijn van gebouwautomatisering en –controlesystemen, die beheerd worden door een nutsbedrijf of netwerkexploitant of onder een contract voor energie-efficiëntieverbetering vallen.3. Wijzigingen aan het Milieuhandhavingsbesluit 

Naast airconditioningsystemen dienen vanaf nu ook gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW gekeurd te worden. De erkende airco-energiedeskundige dient het verslag van de keuring te bezorgen aan de exploitant van het gebouw. 

Dat het bekwaamheidsattest van de airco-energiedeskundige na 5 jaar vervalt, blijft ongewijzigd. De airco-energiedeskundige dient bijscholing te volgen en te slagen voor het bijhorende examen om zijn/haar erkenning te verlengen. 

 

4. Wijzigingen aan het VLAREL 

Ten gevolge van de wijzigingen uit punt 1 tot 3, worden de verschillende artikelen uit VLAREL eveneens aangepast. 

Dit besluit werd op 25/02/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ging onmiddellijk in werking.

Vragen? We helpen u graag verder. U kunt ons hiervoor bereiken via de gekende kanalen info@frixis.be en 02 215/18 34. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!