Als Belgisch koeltechnisch bedrijf werken in de buurlanden?

U bent in één of meerdere Belgische gewesten koeltechnisch gecertificeerd en wenst ook buiten onze landsgrenzen koeltechnische werken uit te voeren, dat kan! Waar de koeltechniek u ook mag brengen, met dit handig overzicht kan u steeds gerust en gereglementeerd aan de slag. 

De Europese uitvoeringsverordening 2015/2067 

De Europese uitvoeringsverordening is van toepassing op alle Europese lidstaten. Het is hierbij mogelijk dat men u een vertaling van uw certificaat vraagt. Deze uitvoeringsverordening houdt in dat u voor uw koeltechnisch bedrijf met volgende zaken rekening moet houden:

 • U dient gecertificeerde natuurlijke personen in dienst te hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen. 
 • U dient het bewijs te leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn.

Het certificaat, van uw koeltechnisch bedrijf, moet het volgende bevatten: 

 • de naam van de certificeringsinstantie 
 • de volledige naam van de houder 
 • een certificaatnummer en de eventuele vervaldatum 
 • de activiteiten die de houder van het certificaat mag verrichten, met vermelding van de maximale koelmiddelvulling, uitgedrukt in kilogram, van de betrokken apparatuur 
 • de afgiftedatum 
 • de handtekening van de afgever 


Uzelf of uw individuele koeltechnieker(s) dienen geslaagd te zijn voor een theoretisch en praktisch examen, betreffende de vastgestelde minimumvaardigheden en –kennis. Dit certificaat dient volgende zaken te bevatten:  

 • de naam van de certificeringsinstantie 
 • de volledige naam van de houder 
 • een certificaatnummer en de eventuele vervaldatum 
 • de categorie van certificering voor natuurlijke personen en de activiteiten die de certificaathouder op grond daarvan mag uitvoeren, indien relevant met vermelding van het soort betrokken apparatuur 
 • de afgiftedatum 
 • de handtekening van de afgever 

 

Nederland 

Wil u in Nederland aan de slag gaan, dan dienen uw bedrijf en uzelf of uw koeltechniekers in België gecertificeerd te zijn. De wederzijdse erkenning binnen de EU (voortvloeiend uit de f-gassenverordening) is van toepassing. 

Wil u echter werken met natuurlijke koudemiddelen dan dienen u en/of uw koeltechnieker(s), net zoals Nederlandse monteurs, te beschikken over een specifiek vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat kan u bekomen na het volgen van een specifieke opleiding. Onder werken met natuurlijke koudemiddelen verstaat men installatie, onderhoud en keuringen van systemen met meer dan 10 kg CO2, of tussen 10 kg en 1500 kg ammoniak, of meer dan 5 kg koolwaterstoffen. 


Duitsland 

Ook in Duitsland is de wederzijdse erkenning van toepassing, u dient, op koeltechnisch vlak, geen bijkomende maatregelen te nemen. 


Groothertogdom Luxemburg 

Voor het uitvoeren van (koeltechnische) werken in Groothertogdom Luxemburg schreef Frixis reeds een uitgebreid advies. Dit kan u hier (link) terugvinden.


Frankrijk 

In Frankrijk is de Europese uitvoeringsverordening evenwel van toepassing. Hier vraagt men wel specifiek om een Franstalige versie van uw certificaat te voorzien. 


Verklaring op eer - coronamaatregelen 

Opgelet, bovenop deze koeltechnische maatregelen dient u momenteel, inzake de geldende coronaregels, een verklaring op eer bij te hebben wanneer u over de grens gaat werken. Meer hierover kan u in dit artikel (link) terugvinden. 


Vragen? We helpen u graag verder. U kunt ons hiervoor bereiken via de gekende kanalen info@frixis.be en 02 215/18 34. 


De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid inzake schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief op enigerlei wijze incomplete of incorrecte informatie, zal daarom worden afgewezen. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!