Corona bij de koeltechnieker: aanbevelingen (update 17 april)

Red. Jurgen Buckinx

Wij als Frixis geven volgende aanbevelingen in de huidige context, die snel kan veranderen.
 
Uiterst belangrijk is de minimale afstand – social distancing – van 1,5 meter tussen personen te bewaren.
 
Bedienden:

 • Hier zijn de maatregelen duidelijk: thuiswerk aanbieden en indien niet mogelijk, de minimale parameters (social distancing) bewaren.
 • Mensen dienen te beschikken over desinfecterende vloeistoffen of doekjes en wassen hun handen regelmatig.
 
Iemand die zich ziek voelt blijft thuis en zorgt voor de nodige medische ondersteuning en/of attesten.
 
Werven:
 
 • Overleg allereerst met uw klant of de werken kunnen / mogen doorgaan.
 • Verplaatsingen naar het werk (voor een monteur is dat de werf) zijn toegelaten.
 • Verplaatsingen naar de werven gebeuren niet in busjes of met meerdere personen, tenzij er aangepaste maatregelen werden genomen (tussenscherm,...). 
 • Werven waarvan de maatregelen van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, dienen onderbroken te worden tot nader order en bericht.
 • Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap en reinigt/desinfecteert dit regelmatig.
 • Eten wordt niet in groep gedaan, maar (indien mogelijk) buiten of in een geventileerde omgeving, binnen veilige parameters.
 • Mensen dienen te beschikken over desinfecterende vloeistoffen of doekjes en wassen hun handen regelmatig.
 • Mondmaskers type FFP 2 of FFP 3 worden gebruikt.
 
Kleine bedrijven kunnen dit makkelijker organiseren dan grote bedrijven. Bedrijven kunnen uit zichzelf beslissen geen enkel risico te nemen en alle niet-maatschappelijk noodzakelijke werven te stoppen.
 
Iemand die zich ziek voelt blijft thuis en zorgt voor de nodige medische ondersteuning en/of attesten.
 
Service / depannages:
 
 • Service / depannages op koelinstallaties zijn essentieel, zeker waarbij er voeding betrokken is. Deze diensten gaan dus 24/24 door.
 • Service techniekers rijden allen met hun eigen vervoersmiddel zonder passagiers, tenzij er aangepaste maatregelen werden genomen (tussenscherm, ...).
 • Bij de klant dient de service technieker de nodige afstand tot andere personen te bewaren maar ook deze ruimte te krijgen, dit is ook de verantwoordelijkheid van de uitbater / exploitant.
 • Indien er voor werken meerdere service techniekers nodig zijn, wordt de social distancing toegepast (1,5 meter), iedere service technieker rijdt met zijn eigen vervoersmiddel.
 • Indien bepaalde herstellingen vereisen dat de social distancing niet kan worden toegepast (heffen, vasthouden van onderdelen,…) wordt er een mondmasker type FFP 2 of FFP 3 gebruikt en wordt de tijdspanne geminimaliseerd.
 • Mensen dienen te beschikken over desinfecterende vloeistoffen of doekjes en wassen hun handen regelmatig.
 • Periodieke lekdichtheidstesten worden, indien de situatie het niet toelaat, uitgesteld tijdens deze periode tot 3 mei (zie ook ons nieuwsartikel omtrent periodieke lekdichtheidstesten in Vlaanderen).
 
Iemand die zich ziek voelt blijft thuis en zorgt voor de nodige medische ondersteuning en/of attesten.

Werken bij particulieren

Vlaanderen

 • Alle werken buitenshuis (tuinwerken, dakwerken, …) kunnen blijven doorgaan. 
 • Werken binnenshuis worden best beperkt tot dringende werken of herstellingen en keuringen. Op zich kunnen andere werken binnenshuis wel blijven doorgaan indien u rekening houdt met de hygiënemaatregelen en de social distancing maatregelen.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-ondernemen-en-werk

Brussel

 • Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden met respect voor de sociale afstand. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen.
 • Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (bijvoorbeeld sanitaire herstellingen).
 • In leegstaande appartementen waar in het gebouw wel nog appartementen bewoond zijn, mogen ook werken binnenshuis uitgevoerd worden. 
 • Voor de gemeenschappelijke ruimte kunnen enkel dringende werken uitgevoerd worden. Ook tuinwerken kunnen voortgezet worden, met respect voor de sociale afstand. Dit dient ook gegarandeerd te worden tijdens het transport.

Meer informatie: https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Wallonië 

 • Werken buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de socialeafstandsmaatregelen.
 • Dat geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan).  Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).
 • Essentiële werkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs als het niet mogelijk is om de socialeafstandsmaatregelen in acht te nemen. Die moeten in de mate van het mogelijke toegepast worden.

Meer informatie: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=297 en https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#010

Tijdelijke werkloosheid:
 
Op de website van de RVA vind je een overzichtsdocument terug met FAQ’s:
 
Ten slotte willen we jullie graag informeren dat wij als vereniging ook de nodige maatregelen treffen. Frixis blijft operationeel maar we zoeken wel naar oplossingen om onze medewerkers en leden zoveel mogelijk te beschermen en tegelijk toch onze dienstverlening te geranderen. U kunt ons nog steeds contacteren via de gekende kanalen: info@frixis.be en 02/215 18 34.
 
Wij wensen iedereen het beste toe, take care.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!