Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019

Red. Dirk Van De Wynckel

De overheid maakte de nieuwe forfaitaire kilometervergoeding bekend die vanaf 1 juli 2019 van kracht is. Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemers betaalt wanneer zij voor beroepsdoeleinden hun eigen wagen gebruiken.

De nieuwe forfaitaire kilometervergoeding bedraagt € 0,3653 per kilometer . Voordien bedroeg deze vergoeding € 0,3573. Aangezien dit een vergoeding voor kosten betreft, is deze niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding de werkelijke kosten dekt.

Als werkgever kan u kiezen hoe u deze kosten terugbetaalt:

  • ofwel betaalt u het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die uw werknemer voorlegt;
  • ofwel kent u een forfaitair bedrag toe.

Forfaitair bedrag

Werkgevers uit de privésector hebben de keuze of ze de forfaitair kilometervergoeding zelf samenstellen, of het forfaitair bedrag hanteren dat de overheid voor ambtenaren toepast. Dit forfaitair bedrag is namelijk ook van toepassing in de privésector en wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!