Modeldocument “Overschreden relatief lekverlies van F-gassen vastgesteld op koel- en luchtbehandelingsinstallaties?”

Red. Dirk Van De Wynckel

De Vlaamse wetgeving inzake de uitbating van koel- en luchtbehandelingsinstallaties, werkend met HFK’s (F-gassen), vereist acties van u en uw eindgebruiker/eigenaar, nadat u als erkend koeltechnisch bedrijf een overschrijding van het toegestane relatief lekverlies heeft vastgesteld.

 
Wat zegt de VLAREM II, art. 5.16.3.3 over het relatief lekverlies: klik hier voor een overzicht op de website van de dienst Omgeving (het vroegere LNE).
 
Het erkend koeltechnisch installatiebedrijf moet zijn eindgebruiker/klant steeds op een correcte manier inlichten over de toestand van de installatie, alsook inlichten over de te nemen maatregelen nadat er vaststellingen, zoals de overschrijding van toegestane lekverliezen, werden gedaan. 
De klant/eindgebruiker moet hierop volgend zijn verantwoordelijkheid nemen en de nodige acties (laten) ondernemen.
 
Frixis wil iedereen hierbij helpen. Via volgende link kan u een modeldocument downloaden, dat het erkend koeltechnisch installatiebedrijf in staat stelt om de eindgebruiker/klant op een volledig correcte manier in te lichten, nadat een overschrijding van het toegestane relatief lekverlies werd vastgesteld.

Downloads in Word en PDF: klik hier

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!