U wil certificering plichtige werken uitvoeren in een andere regio?

Red. Dirk Van De Wynckel

Zowel het koeltechnisch bedrijf als de technici die koudemiddelzijdige handelingen uitvoeren op installaties welke gefluoreerde broeikasgassen bevatten (F-gassen), moeten erkend zijn in de regio waar de werken plaatsvinden.
Deze certificeringsverplichting is het gevolg van de Europese wetgeving (de meest actuele versie: F-gasverordening EU 517/2014).
De certificeringen worden in België uitgereikt door de verschillende regio’s. Frixis heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld dat u via volgende link kan gebruiken: klik hier 


We krijgen van onze leden regelmatig de vraag of zij met hun erkenningsnummer ook werken mogen uitvoeren in een andere regio dan waar het certificaat werd bekomen.

Een voorbeeld:
Stel dat een koeltechnisch bedrijf zijn koeltechnische erkenning heeft bekomen in Vlaanderen. Mag dit bedrijf dan automatisch deze erkenning gebruiken om in Wallonië of Brussel koeltechnische werken uit te voeren?

Het antwoord is: neen! Vandaar dat we u dit verder willen duiden.
We gaan er steeds van uit dat u de erkenning heeft bekomen in een andere regio dan deze waar u koeltechnische werken wenst uit te voeren.

1.    Algemeen:

De Europese wetgeving m.b.t. de voorwaarden omtrent de wederzijdse erkenning, heeft de voorwaarden bepaald die moeten gehandhaafd worden in het kader van de certificeringsregels. Dit voor alle lidstaten van Europa, dus ook voor onze Belgische regio’s.

Het gevolg hiervan is dat elk gecertificeerde koeltechnicus en het erkend koeltechnisch bedrijf kan genieten van deze “wederzijdse erkenning”

Maar… elke lidstaat, en dus ook elke Belgische regio, kan eigen administratieve regels opstellen m.b.t. deze wederzijdse erkenningsmaatregel


2.    Wat zegt Vlaanderen:

Stel: 
Uw certificering op bedrijfsniveau, alsook de certificering van uw koeltechnici werd bekomen in Brussel, Wallonië of een andere Europese lidstaat. Wat moet u dan ondernemen om koeltechnische werken uit te voeren in Vlaanderen?

Antwoord: 

 • u moet zich voor uw bedrijf, alsook voor uw koeltechnici melden bij LNE (Vlaamse Overheid, afdeling "Omgeving");
 • u moet voor uw bedrijf en uw koeltechnici een retributie betalen.

U kan een uitgebreide procedure, samen met de verwijzing naar adressen, rekeningnummers, enz… terugvinden op volgende adres : klik hier!

3.    Wat zegt Wallonië:

Stel: 
Uw certificering op bedrijfsniveau, alsook de certificering van uw koeltechnici werd bekomen in Vlaanderen, Brussel of in een andere Europese lidstaat. Wat moet u dan ondernemen om koeltechnische werken uit te voeren in Wallonië?

Antwoord: 

 • U moet zich als bedrijf melden bij het AWAC, met volgende stukken:
  • Het invulformulier;
  • Een kopie van het certificaat (op bedrijfsniveau) ? vertaald in de Franse taal;
  • ​Een kopie van het/de certifica(a)t(en) van alle koeltechnici in dienst ? vertaald naar de Franse taal.

De melding dient te gebeuren op via het formulier dat u hier kan terugvinden.


4.    Wat zegt het Hoofdstedelijk Gewest Brussel:

Stel:
Uw certificering op bedrijfsniveau, alsook de certificering van uw koeltechnici werd bekomen in Vlaanderen, Wallonië of een andere Europese lidstaat. Wat moet u dan ondernemen om koeltechnische werken uit te voeren in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel?

Antwoord: 

 • De technicus:
  • Indien de technicus reeds gecertificeerd is binnen bepaalde categorieën, dan mag hij deze werken zonder bijkomende eisen uitvoeren. Hij moet deze werken wel uitvoeren als werknemer van een gecertificeerd bedrijf; 
  • Indien het gaat om een zelfstandige ondernemer/ gecertificeerd technicus, dan dient hij enkel de procedure te dorkopen voor registratie als gecertificeerd bedrijf.
 • Het bedrijf:
  • Het bedrijf, welke werken wenst uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient een dossier in bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afdeling leefmilieu, met volgende stukken:
   • Een ingevuld registratiedocument: Klik hier;
   • Foto’s of aankoopbewijzen van het ter beschikking gestelde gereedschap: klik hier
   • Een bewijs dat u over voldoende erkende technici beschikt voor het volume aan gecertificeerde werken (vb. 2016, x-aantal gecertificeerde werken uitgevoerd met x-aantal gecertificeerde medewerkers);
   • Een kopie van alle gevolgde procedures voor aan- en afkoppelen van de manifold, verwijderen van koelmiddel, lektesten van een gevulde installatie, vullen van een installatie, vacumeren en vacuüm breken, bepaling van nominale koelmiddelinhoud : beschikbaar in pdf voor leden op volgende link: Klik hier;
   • Een kopie van het contract van de verzekeringspolis dat de burgelijke aansprakelijkheid van de activiteit dekt;
   • ​Een kopie van het bij art. 6 van EU- verordening 2015/2067 beoogde certificaat dat eventueel door de bevoegde overheden van een ander gewest of eu-lidstaat werd uitgereikt.

Vragen of suggesties? 

Contacteer ons gerust via Tel. 02 215 18 34 of via info@Frixis.be
 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!