Zelfcontroleprogramma’s en periodieke keuringen tijdens coronamaatregelen

Hieronder vind je het officiële standpunt van de Afdeling Handhaving - Omgevingsinspectie: 

“Sommige bedrijven zijn verplicht om bepaalde emissies te monitoren in het kader van zelfcontroleprogramma's en periodieke keuringen te laten uitvoeren. In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen getroffen door de federale overheid, houdt men de voorziene wettelijke frequentie aan. In de gevallen van overmacht zorgt het bedrijf voor de nodige documentatie zodat bij een volgende controle hiermee rekening kan worden gehouden. Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald. Uiteraard blijft het beperken of verhinderen van emissies steeds prioritair en moeten eventueel vastgestelde lekken van F-gassen zo spoedig mogelijk gedicht worden.”

Vragen? T. 02 215 18 34 of via info@frixis.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!