Alles wat u moet weten over de verplichte koelmiddelboekhouding

Europese Verordening 517/2014 

De complete Europese F-gassenverordening (EU 517/2014) kan u hier nalezen. Deze is sinds 01/01/2015 van toepassing in alle Europese lidstaten.  

De onderhoudsfiche of instructiekaart van koelinstallaties en airco- & warmtepompinstallaties dient volgende informatie te bevatten:  

 • Naam, adres & telefoonnummer van de installateur en onderhoudsdienst 
 • Type koelmiddel 
 • Max. werkdruk die is toegelaten (aan hoge – en lagedrukzijde) 
 • Instructies om systeem in of buiten bedrijf te stellen 
 • Instructies m.b.t. een noodstop van de installatie 

Deze documentatie dient beschikbaar te zijn op een goed toegankelijke plaats. 

De exploitant van de koelinstallatie, airco-installatie en/of warmtepompinstallatie moet het “installatie gebonden logboek” in de nabijheid van de installatie bewaren. Dit kan in papieren of digitale vorm. Volgende zaken worden met vermelding van bijhorende datum bijgehouden: 

 • Datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud (in metrische eenheid & in CO2-equivalent); 
 • Het al dan niet gebruik van gerecycleerde of geregenereerde F-gassen met naam en adres van het recyclage- of regeneratiebedrijf; 
 • De controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die verricht werden aan de installatie; 
 • Alle storingen en alarmeringen die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekken; 
 • De toegevoegde hoeveelheid koelmiddel en het relatief lekverlies na elke aanvulling; 
 • De hoeveelheid koelmiddel die uit de installatie wordt afgetapt en de hoeveelheid koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en bestemming; 
 • Een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontroles; 
 • Significante periodes van buitenbedrijfstelling; 
 • Indien buiten dienst gesteld: de genomen maatregelen om het koelmiddel terug te winnen en te verwijderen; 
 • Naam en certificeringsnummer van de installateur en onderhoudsdienst die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht. 

Bij nieuwe installaties dient een druktest te worden uitgevoerd om eventuele vervormingen en/of breuken op te sporen. Na het uitvoeren van de druktest wordt hiervan een certificaat opgemaakt. Dit dient bewaard te worden door de exploitant van de installatie en de installateur (kopie).

Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om apparatuur die (niet in schuimen opgenomen) broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 5 ton, of meer, CO2-equivalent om de apparatuur op lekken te laten controleren. Deze controles dienen te gebeuren door een gecertificeerde koeltechnieker.  

Frequentie lekcontroles 

 • ≥ 5 ton CO2-equivalent en <50 ton CO2-equivalent  
  • elke 12 maanden 
  • of elke 24 maanden met een lekdetectiesysteem 
 •  ≥ 50 ton CO2-equivalent en <500 ton CO2-equivalent 
  • elke 6 maanden  
  • of elke 12 maanden met een lekdetectiesysteem 
 • ≥ 500 ton CO2-equivalent 
  • elke 3 maanden  
  • of elke 6 maanden met een lekdetectiesysteem 

Apparaten die deze hoeveelheden bevatten én na 01/01/2017 geïnstalleerd werden moeten verplicht voorzien zijn van een lekdetectiesysteem.

Exploitanten die in het bezit zijn van één of meer van bovenstaande apparaten zijn verplicht de resultaten van de lekcontroles te registreren en bij te houden. Deze boekhouding moet minstens 5 jaar worden bewaard en moet indien gevraagd ter beschikking gesteld worden van de bevoegde autoriteiten. De ondernemingen die de koeltechnische activiteiten voor de exploitant uitvoerden, dienen gedurende dezelfde periode een kopie van de boekhouding te bewaren. 

Uitzondering op de regel is hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van minder dan 10 ton CO2- equivalent, mits dergelijke apparatuur als hermetisch afgesloten is geëtiketteerd. 

Exploitanten van apparatuur die, niet in schuimen opgenomen gefluoreerde broeikasgassen, bevatten moeten ervoor zorgen dat de terugwinning van die gassen wordt uitgevoerd door natuurlijke personen die houder zijn van de relevante certificaten zodat die gassen worden gerecycled, geregenereerd of vernietigd. Hierbij dient de gecertificeerde technieker een attest in te vullen waarop volgende informatie is terug te vinden: 

 • Datum en referentienummer 
 • Naam en adres van de exploitant 
 • Nummer van de betreffende installatie 
 • Of de koelkringen al dan niet leeg waren 
 • Het aantal kg dat men kon recupereren 
 • Het type koelmiddel 
 • Het nummer van de recuperatiefles 
 • De bestemming van het koelmiddel 
 • Naam en erkenningsnummer van de uitvoerder 

Dit attest dient bewaard te worden door de exploitant van de installatie en de installateur (kopie).

Producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, mogen niet op de markt worden gebracht, tenzij ze geëtiketteerd zijn.  

Sinds 01/01/2017 moet de hoeveelheid, uitgedrukt in gewicht en CO2-equivalent, gefluoreerde broeikasgassen die het product of de apparatuur bevat, of de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen waarvoor de apparatuur is ontworpen, en het GWP van dergelijke gassen vermeld staat op het etiket. Hiervoor kan u gebruik maken van de Kyotolabels die verkrijgbaar zijn via de Frixis webshop. 
 

Een webshop vol logboeken, certificaten, attesten, onderhoudsfiches, kyotolabels, … voor airco, warmtepomp en koelinstallaties 

Lid zijn van Frixis is een investering die meer dan ooit loont. In de webshop vindt u alles wat u nodig heeft om uw koelmiddelboekhouding in goede banen te leiden. Wist u trouwens dat leden alle producten kunnen aankopen aan kortingen tot –45%? Jawel! We leveren uw bestelling netjes op het door u gekozen adres en gratis vanaf €250 bestelwaarde (excl. BTW). 

Naar de webshop >>

Vragen? We helpen u graag verder. U kunt ons hiervoor bereiken via de gekende kanalen info@frixis.be en 02 215/18 34. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!