Disclaimer

Deze website is eigendom van Frixis vzw
Contactgegevens:

Frixis vzw
Industrielaan 4
9320 Aalst

Tel. 02 215 18 34
E-mail: info@frixis.be

Ondernemingsnummer: BE 0410 813 905


1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de website van Frixis is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Elke bezoeker wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Frixis kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Frixis. Hoewel Frixis hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Frixis kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met ons via info@frixis.be of via tel. 02 215 18 34.

1.3 Frixis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Frixis garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Frixis en de beheerders van die sites.

1.6 De website van Frixis maakt gebruik van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.
U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.
Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:
Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Frixis, moet u op voorhand contact opnemen met de directie via info@frixis.be of via tel. 02 215 18 34

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 1 Frixis behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 3 december 2017 en volgens de GDPR die van toepassing is sedert 25 mei 2018, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 De meeste informatie op de site www.frixis.be is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Frixis op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@frixis.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Frixis uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Frixis omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website https://www.frixis.be/nl/algemeen-beleid

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Aalst (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!