Veelgestelde vragen (FAQ)

Erkenning en certificering: Hoelang blijft mijn certificaat geldig?

  • Certificering techniekers
    • Sedert 5 september 2016 is dit certificaat voor onbepaalde tijd geldig indien de technieker slaagt voor een 5-jaarlijkse actualisatieexamen.
  • Certificering bedrijven
    • Sedert 5 september 2016 is dit certificaat voor onbepaalde tijd geldig indien er blijvend aan de voorwaarden voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in de Europese en regionale decreten. Zie hiervoor de adviesrubriek "Wetgeving certificering": klik hier

 © Dirk Van De Wynckel


Erkenning en certificering: Bestaat er een onderlinge erkenning van de koeltechnische certificaten ?

 © Dirk Van De Wynckel

Indien u het certificaat van de koeltechnicus of gecertificeerd bedrijf verkregen hebt in een andere regio of in een andere lidstaat van de EU, dan wordt dit certificaat gelijkwaardig gesteld mits de voorwaarden van Europese verordening 2015/2067 werden nageleefd.

Werd het certificaat in een andere taal dan het Nederlands, Frans (of Engels) uitgereikt, dan moet het certificaat vertaald worden.
Wallonië en BHG vragen een bijkomende aangifte. meer info vindt u hier


Erkenning en certificering: Moeten al mijn techniekers gecertificeerd zijn ?

Alle technici die het bedrijf inzet om koeltechnische handelingen uit te voeren met gefluoreerd koelmiddel (F-gas) moeten gecertificeerd zijn.
Het bedrijf moet een voldoende groot aantal gecertificeerde technici tewerkstellen om het verwachte werkvolume te kunnen uitvoeren.

 © Dirk Van De WynckelErkenning en certificering: Mijn werknemer heeft zijn koeltechnische certificeringsopleiding bekomen op mijn kosten. Nu neemt hij zelf ontslag. Kan ik de gedane kosten van hem terugvorderen?

U kan dit niet terugvorderen.
U wil zich waarschijnlijk beroepen op het zogenaamde scholingsbeding. Dit is echter enkel van toepassing onder bepaalde voorwaarden. Indien de opleiding, waarvoor u de kosten hebt gedragen, door een wetgeving of reglementering (bijvoorbeeld VCA, koeltechnische certificering, enz…) werd opgelegd of vereist was, dan kan u zich niet beroepen op het scholingsbeding. U kan dus deze gedane investering niet terugeisen van uw ontslagnemende werknemer.

 © Dirk Van De Wynckel


Erkenning en certificering: mijn werknemers zijn koeltechnisch erkend. Moet ik mijn bedrijf dan ook laten erkennen?

Inderdaad, uw bedrijf moet erkend zijn in de regio’s waar u de werken uitvoert. Indien u gecertificeerde werken uitvoert in Vlaanderen, Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dan moet u uw bedrijf in deze regio’s laten erkennen. Meer info vindt u in een uitgebreid artikel via volgende link: klik hier

 © Dirk Van De Wynckel


Erkenning en certificering: hoe lang blijft mijn koeltechnische erkenning geldig?

Eens een erkenning bekomen als technieker of als bedrijf, blijft dit voor altijd geldig, zolang de technieker en uw bedrijf de voorwaarden blijft vervullen. Zo moeten techniekers om de 5 jaar een actualisatiecursus volgen om zo hun kennis bij te schaven. 

In Vlaanderen moet er ook om de 5 jaar een retributie worden betaald, om zo de erkenning voor de technici en het bedrijf te behouden. In Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel is deze retributieregeling niet van toepassing.

 © Dirk Van De Wynckel


Koudemiddelen: Moet ik als koeltechnisch bedrijf mijn klantenbestand en mijn koudemiddelenboekhouding verplicht in een digitale versie bijhouden?

De Europese en regionale wetgevingen schrijven voor dat u de koudemiddelenboekhouding m.b.t. F-gassen 5 jaar dient bij te houden en op verzoek moet kunnen voorleggen aan de bevoegde controlerende instanties. Er zijn gevallen bekend waarbij dit door de overheden in digitale vorm gevraagd wordt. Dit is (tot op heden) echter niet afdwingbaar. Uiteraard staat de Frixis achter de technologische vooruitgang en promoten wij het gebruik van digitale middelen, die heel wat voordelen bieden. Toch is dit niet verplichtend.

 © Dirk Van De Wynckel


Koudemiddelen: De aankoopprijzen voor F-gassen zijn op korte tijd enorm gestegen. Hoe komt dit?

Het terugdringen van de F-gassen in het algemeen, geeft aanleiding tot enorme prijsstijgingen.  Deze prijsstijgingen zijn te wijten aan quota, waaraan producenten en invoerders zich tegenwoordig moeten houden.

Frixis kan en mag geen advies geven over verkoopprijzen, gezien een  beroepsorganisatie commerciële inmenging strikt moet mijden.

Frixis staat echter wel achter het feit dat de gefluoreerde broeikasgassen met hoge GWP vermeden tot verbannen dienen te worden in de toekomst.  Vele F-gassen zijn veruit de slechtste leerlingen van de klas en worden vanuit zowel Europese, Belgische en regionale wetgeving sterk afgeraden.  Samen dienen we in te staan voor de toekomst van ons milieu, onze kinderen en de sector.

Vanuit Frixis kunnen we u sterk aanraden om uw klanten goed in te lichten over de veranderende wetgeving, milieu aspecten en prijzen, die inherent zijn aan de toekomst en de Europese visie.
Er bestaan immers al heel wat koudemiddelen met lagere tot zeer lage GWP-waarde die zo wat elke toepassing kunnen invullen.

 © Dirk Van De Wynckel


Koudemiddelen: mag ik onbeperkt koudemiddel transporteren als installatiebedrijf?

Veel hangt af van de hoeveelheden en de soorten koelmiddelen die u tranporteert. Als installatiebedrijf gaat de wetgever er van uit dat u geen transportbedrijf bent, maar een gebruiker. In die mate kan u daarom koudemiddel transporten, op voorwaarde dat u voldoet aan de 1000-puntenregel. Meer info vindt u via volgende link: klik hier


Koudemiddelen: mag afgetapt koudemiddel van het type HFK op een andere locatie worden hergebruikt?

In eerste instantie mochten afgetapte F-gassen in meerdere gevallen niet hergebruikt worden op andere koeltoepassingen. De regionale overheden zijn hierop teruggekomen, onder andere op vraag van Frixis. Na het goedbevinden (door recyclage of regeneratie) mogen de teruggewonnen F-gassen hergebruikt worden op andere koeltoepassingen. Lees meer

 © Dirk Van De Wynckel


Wetgeving: Bij het overschrijden van de maximum toegestane lekverliezen of bij het vaststellen van 100% lekverlies, deel ik aan mijn klant mee welke acties er dienen ondernomen te worden. Moet ik dit dan ook nog eens melden aan de overheid?

Neen, dit is niet verplicht.
Het koeltechnisch bedrijf moet de eigenaar/exploitant schriftelijk op de hoogte stellen van de vaststellingen en formuleert een voorstel van te nemen maatregelen. Het koeltechnisch bedrijf noteert deze vaststellingen en te nemen maatregelen in het installatiegebonden logboek.

Wat moet de eigenaar/exploitant doen?
vb 1.: in Vlaanderen en Brussel, het relatief lekverlies is meer dan 10% gedurende 2 opeenvolgende kalenderjaren:
==> Vlaanderen: de exploitant laat de installatie binnen de 12 maanden buiten dienst stellen en brengt en brengt binnen de 14 dagen na vaststelling, de bevoegde overheidsinstanties op de hoogte; 
==> Hoofdstedelijk Gewest Brussel: de exploitant laat binnen de 12 maanden de installatie ontmantelen.
Op deze maatregelen kunnen uitzonderingen aangevraagd worden.

vb 2.:  In Vlaanderen, de installatie met een F-gasseninhoud > 30 kg vertoont een relatief lekverlies van 100%:
==> idem als het eerste voorbeeld.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!