Wat is Frixis?

Wat is Frixis?

Frixis is de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling. Zij is de unieke beroepsvereniging die alle installateurs, fabrikanten, invoerders,  verdelers, opleidingscentra, scholen, studieburelen en experten van de koeltechnisch- en luchtbehandelingssector verenigt in België.

Voor Frixis is dienstbaarheid, neutraliteit en transparantie zeer belangrijk! 

Wat doet de vereniging voor haar leden?

Organisatie 

De Algemene Vergadering:

waarop alle effectieve leden eenmaal per jaar worden uitgenodigd in de maand november, is het souverijn gezag van de vereniging. Alle leden in orde met hun bijdrage hebben stemrecht.

Het Directiecomité:

gekozen uit en door de leden van de Raad van Beheer. Beheert de vereniging en legt rekenschap af aan de Raad van Beheer. Het Directiecomité vergadert maandelijks.

De Raad van Bestuur:

gekozen door de Algemene Vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van elke gewestelijke vereniging en van de sectie leverancier-verdeler. De Raad van Beheer komt tweejaarlijks bijeen.

De secties:

Het nationaal secretariaat:

 verzekert bestendig informatie en individuele bijstand aan de leden.
Het secretariaat waakt over de goede functionering van de verschillende organen van de vereniging en verspreidt alle nuttige informatie.

De leden kunnen zich tot het secretariaat wenden voor alle documentatie, hulp of bijstand op alle vlakken welke rechtstreeks of onrechtstreeks het beroep aanbelangen.

Vertegenwoordiging

OP INTERNATIONAAL VLAK:

de vereniging is aangesloten bij Area, Air conditioning and Refrigeration European Association.

OP TECHNISCH VLAK:

de vereniging verleent haar medewerking aan initiatieven die ertoe strekken de koeltechniek en airconditioning te bevorderen.

Beroepsopleidingen

De vereniging verleent haar steun aan beroepsscholen door haar leden af te vaardigen in de examenjury's.

Maatschappelijke zetel en secretariaat:

 Industrielaan 4, 9320 Aalst.
 Tel.: 00 32 (0)2 215 18 34
 E-mail: info@frixis.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!