Enquête Duurzaamheid

Beste Frixis-lid, 

Dat ecologie en duurzaamheid alsmaar hoger op de politieke agenda staan, heeft u waarschijnlijk al gemerkt. In dit kader onderzoeken de regionale overheden, in Vlaanderen via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen), hoe ze hun subsidies kunnen optimaliseren. 

Frixis is, als dé spreekbuis van de koude- en luchtbehandelingssector, aanwezig tijdens de besprekingen en streeft ernaar dat deze subsidies naast duurzaam ook interessant zijn voor onze sector én bedrijven. 

Ter voorbereiding van de besprekingen gaan we na welke inspanningen moeten ondersteund worden zodat dit ten goede kan komen aan de geleverde inspanningen van onze sectoren. 
Frixis is hierbij van oordeel dat u, die dagelijks in de realiteit staat, het best geplaatst bent om mee de standpunten te bepalen. Daarom hebben we enkele vragen voor u.  

Het is mogelijk dat niet alle vragen op u van toepassing zijn, gelieve bij deze vragen “N.V.T.” te noteren. We streven immers een brede beeldvorming na en dit kan alleen door onze vragen ruim te stellen. Als er gevraagd wordt naar prijzen dan betreft het publieke catalogusprijzen. We willen uiteraard het Europees mededingingsrecht niet overtreden.  

 We hadden uw antwoorden graag voor 15 februari ontvangen. 

Hoe vult u de enquête in?
 
1. Ga naar de bevraging via deze link
2. Vul de vragen in. Indien de vraag niet voor u van toepassing is, vult u N.V.T. in.
3. Als alle vragen ingevuld zijn, klikt u op verzenden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Let wel: dit heeft niets te maken met controles en certificaties. 
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!