RSZ-vermindering aanwerving eerste werknemer verlengd tot 2021!

Gaan de zaken goed, dan denk je misschien aan versterking. Via de doelgroepvermindering eerste aanwervingen konden werkgevers die tussen 1 januari 2017 en 31 december hun eerste werknemer in dienst namen, genieten van een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid (RSZ) Ook voor de daaropvolgende 5 werknemers werd een progressieve RSZ-vermindering voorzien. De termijn waarin werknemers van deze maatregelen kunnen genieten, wordt nu verlengd tot eind 2021. Er is dus geen beter moment om uw zaak uit te breiden en te genieten van dit voordeel.

Wat houdt deze maatregel in?

Wanneer een werkgever zijn eerste werknemer aanwerft, heeft hij recht op een vermindering die onbeperkt is in tijd. Kortom, als u nog geen personeel in dienst hebt, of meer dan een jaar geen personeel in dienst hebt gehad, dan moet u geen patronale bijdragen betalen.

Wanneer een werkgever een tweede werknemer aanwerft, kan hij genieten van een forfaitaire vermindering: 
forfaitaire vermindering voor maximaal 5 kwartalen = €1.550 per kwartaal
forfaitaire vermindering voor maximaal 4 kwartalen = €1.050 per kwartaal
forfaitaire vermindering voor maximaal 4 kwartalen = €450 per kwartaal

In het totaal geniet u gedurende 13 kwartalen (3 jaar en 3 maanden), over een periode van 5 jaar (20 kwartalen), van een loonlastdaling van €13.750. 

Wanneer een werkgever een 3de, 4de, 5de en 6de werknemer aanwerft, kan hij gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen), met ingang van het kwartaal van indienstneming, genieten van een forfaitaire vermindering: 
forfaitaire vermindering voor maximaal 5 kwartalen = €1.050 per kwartaal
forfaitaire vermindering voor maximaal 4 kwartalen = €1.050 per kwartaal
forfaitaire vermindering voor maximaal 4 kwartalen = €450 per kwartaal

Voor je 3e tot en met de 5de werknemer geniet u, eveneens voor 13 kwartalen, gedurende een periode van 5 jaar, een vermindering sociale lasten per werknemer van €11.250

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan deze maatregel?

Deze maatregel is van toepassing op alle werkgevers uit de privésector die werknemers tewerkstellen en onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Om te genieten van een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen, onbeperkt in tijd, mag u als werkgever:
nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. 
in de 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, niemand tewerkgesteld hebben.

Uitzonderingen

Op deze voorwaarden gelden een aantal uitzonderingen. U mag wel al hebben gewerkt met:
jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden;
leerlingen die duaal leren;
dienstboden;
gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw;
werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen. (Bijvoorbeeld: jobstudenten met solidariteitsbijdragen, IBO-contracten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,…)

Opgelet: flexi-job werknemers vallen niet onder deze uitzondering.

Om te genieten van een forfaitaire vermindering voor de indiensttreding een tweede werknemer, mag u als werkgever gedurende de 4 kwartalen voor de indiensttreding, nooit meer dan 1 werknemer tegelijkertijd in dienst gehad hebben. De 2de werknemer mag ook geen werknemer vervangen die in de loop van 12 maanden voor de indiensttreding werkzaam was in dezelfde bedrijfseenheid.

Om te genieten van een forfaitaire vermindering voor de indiensttreding een derde werknemer, mag u als werkgever gedurende de 4 kwartalen voor de indiensttreding, nooit meer dan 2 werknemers tegelijkertijd in dienst gehad hebben. De 3de werknemer mag ook geen werknemer vervangen die in de loop van 12 maanden voor de indiensttreding werkzaam was in dezelfde bedrijfseenheid. (Deze voorwaarde is analoog ook van toepassing op de 3de, 4de, 5de en 6de werknemer).

Deze loonlastvermindering is niet gelinkt aan één bepaalde weknemer. Elk kwartaal kan u dus, in principe, kiezen voor welke werknemer de vermindering wordt toegepast. Het kan immers best zijn dat het personeelslid die oorspronkelijk het “recht opende”, niet zo lang in dienst blijft.

Verlenging tot 2021

In het verslag van de formateurs m.b.t. de vorming van een federale regering werd beslist om deze maatregelen te verlengen tot 2021. 2021 is dus het moment om als werkgever uw eerste werknemer aan te werven en zo tot meer dan 20% per maand te besparen. In de loop van het jaar 2021 zal in samenspraak met de sociale partners een evaluatie van het stelsel plaatsvinden die kan leiden tot een aanpassing. We volgen dit voor u op en houden u hiervan op de hoogte.

Wat met de andere bestaande doelgroep verminderingen?

De combinatie (cumul) van deze loonlastendaling met andere doelgroep verminderingen zoals de regels rond laaggeschoolde jongeren of oudere personeelsleden, is niet mogelijk.
De, automatisch door het sociaal secretariaat berekende, structurele loonlastvermindering blijft wel bestaan als u de vermindering eerste aanwervingen toepast.

Vragen? We helpen u graag verder. U kunt ons hiervoor bereiken via de gekende kanalen info@frixis.be en 02 215/18 34. U kan zich hiervoor natuurlijk ook wenden tot uw erkend sociaal secretariaat.


* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!