Gids rond de uitbating van koel- en luchtbehandelngsinstallaties, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2019!)

Geplaatst op 14-03-2019

Vanaf 19/03/2019 is het nieuwe besluit van kracht binnen het Hoofdstedelijke Gewest Brussel, inzake de uitbating van koel- en luchtbehandelingsinstallaties.
Een volledig artikel hierover vindt u via volgende link: klik hier.

Het BIM heeft hierover een verduidelijkende gids gepubliceerd die u hierna kan downloaden.

[ Download * ]

Wallonië: 12 juli 2007 - Besluit tot vaststelling van de volledige en sectorale voorwaarden met betrekking tot vaste koude- of warmteproductie-installaties waarbij een koelcylus wordt in stand gebracht

Geplaatst op 26-03-2021

In dit besluit worden de algemene en sectorspecifieke regels vastgelegd waaraan men moet voldoen bij de installatie en de manipulatie van een installaties inclusief de verplichtingen inzake administratie, lekken, het verhelpen van lekken, het buiten bedrijf stellen van een installatie, …

[ Download * ]

Europese Verordening F-gassen 517/2014

Geplaatst op 28-07-2017

[ Download * ]

Vlaanderen: VLAREM II - Artikel 5.16.3.3 Uitbating van koelinstallaties

Geplaatst op 28-07-2017

Geconsolideerde versie van 7 september 2009.

[ Download * ]

Europese verordening 1005/2009: 16 september 2009: betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

Geplaatst op 28-07-2017

Bij deze verordening worden regels vastgesteldvoor de productie, de invoer, de uitvoer, het op de markt brengen, het gebruik, de terugwinning, de recycling, de regeneratie en de vernietiging van stoffen die de ozonlaag afbreken.

[ Download * ]

F-gassenverordening EU 517/2014, wat verandert vanaf 01 januari 2020?

Geplaatst op 27-11-2019

Vanaf 1 januari 2020: Verboden om nieuwe koelinstallaties voor commercieel gebruik te plaatsen met een F-gas waarvan het GWP gelijk is aan of groter dan 2500!

Enkel voor leden

Samenvatting Europese F-gassenverordening EU 517/2014

Geplaatst op 11-09-2019

De F-gas verordening EU 517/2014 (klik hier) van 16 april 2014 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 20 mei 2014 en is bijgevolg officieel. Zij trad in werking op 9 juni 2014 en is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.
Een samenvatting is beschikbaar via onderstaande link

[ Download * ]

* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

eerste 2 volgende laatste
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!