Afdeling Installateurs: verslag van een boeiende bijeenkomst

Frixisleden stellen ons soms de vraag wat we voor hen doen omdat we dat tot nu toe niet voldoende hebben laten weten. Zeker als we zeggen dat we de belangen van onze leden verdedigen of als we zeggen dat we weten wat er leeft in de sector, dan is het soms moeilijk om je voor te stellen wat dat nu juist wil zeggen.

Afdelingen: 

Welnu, via onze actieve afdelingen waar leden effectief hun inbreng hebben en de agenda bepalen, houden we de vinger aan de pols. Daar wordt ook afgesproken welke acties we zullen ondernemen als organisatie. Natuurlijk doen de afdelingen dit in samenspraak met de andere bestuursorganen zoals de Raad van Bestuur en het Directiecomité. In het Directiecomité zetelen eveneens de Voorzitters van de verschillende afdelingen. Deze afdelingen (‘werkgroepen’), komen jaarlijks ongeveer een viertal keer samen. Zo ook wat de afdeling A (installatiebedrijven) betreft.

Verslag Stuurgroep A (installatiebedrijven):

Op de laatste boeiende vergadering van de afdeling installateurs blijft het illegaal verkopen van koudemiddelen én de mogelijke illegale verkoop aan niet-erkende installateurs via het internet, een belangrijk aandachtspunt. Dit is immers deloyale concurrentie, slecht voor het milieu en zeker slecht voor het imago van onze sector. Nogmaals zal bij de overheid aangedrongen worden om hier meer duidelijkheid te brengen en er ook beter op toe te zien. In het bijzonder heeft Frixis, op vraag van de leden van de werkgroep, contact genomen met een bepaalde onderneming om duidelijk te maken dat er “foute” zaken staan op hun website met de duidelijke vraag dit onmiddellijk aan te passen.
Een ander aandachtspunt blijft, en dit zelfs in deze economische crisis, het tekort aan geschoolde technici. Dat koeltechnieker een knelpuntberoep is, dat moeten we aan u niet uitleggen. Ook daar zal Frixis nog meer acties rond ondernemen. Zo blijven we de besprekingen rond het “duaal leren” op de voet volgen. Tevens liggen er concrete plannen om beter samen te werken met scholen, maar de coronacrisis maakt het heden onmogelijk nu al veel mensen samen te zetten en/of zaken te lanceren. Desalniettemin zal bekeken worden of, en zo ja welke acties, Frixis nog kan nemen om duidelijk te maken dat koeltechnieker een toffe job is met toekomst.

Meer weten?

Dit is een zeer kort verslagje van wat op de laatste vergadering besproken werd. Indien u dus interesse hebt om meer info te krijgen over de afdeling A: Installatiebedrijven, of indien u graag lid zou worden van deze afdeling/werkgroep, aarzel niet om ons te contacteren via info@frixis.be of 02/215 18 34.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!