Afdeling installateurs – verslag van een interessante vergadering

Eind maart vond opnieuw een vergadering van de afdeling installateurs plaats. Er werden belangrijke knopen doorgehakt omtrent enkele terugkerende agendapunten:

 
Stickers Frixis 

Voor de controlediensten én voor de exploitanten is het niet altijd duidelijk of men wel met een gecertificeerd koeltechnieker te maken heeft. Met de stickers van Frixis willen de installateurs, samen met Frixis, bekomen dat het duidelijker wordt welke installaties door een gecertificeerde stielman werden geplaatst. Immers, men kan als installateur enkel lid zijn van onze organisatie als men gecertificeerd is. Iets wat door Frixis opgevolgd wordt. 

Door de mogelijkheid te voorzien dat onze leden over die stickers kunnen beschikken, hopen we deloyale concurrentie en gevaarlijke situaties tot een minimum te herleiden. Tijdens de vergadering werd het ontwerp van de stickers vastgelegd. Deze stickers zullen het lidnummer, het logo, de website, de naam van het koeltechnische bedrijf én de datum van de laatste controle bevatten. Binnenkort brengen we hierover meer nieuws en zal u deze voor uw bedrijf kunnen bestellen via de Frixis-webshop. 

  

Samenwerking met scholen 

Het tekort aan koeltechniekers blijft aanhouden, tijd dus voor actie. Dit onderwerp is al enige tijd “on going” en werd al in verschillende werkgroepvergaderingen besproken. Frixis start hier “down to earth” en wil dingen realiseren i.p.v. grootse aankondigingen te doen die tot niets leiden. 

Het plan van aanpak is daarom in eerste instantie, tweeledig, enerzijds willen bedrijven stageplaatsen aanbieden zodat studenten relevante werkervaring kunnen opdoen, anderzijds willen bedrijven materiaal aanbieden aan scholen zodat zij over de optimale leeromstandigheden beschikken om gedreven en bekwame koeltechniekers op te leiden. Het platform (website) dat dit mogelijk moet maken, wordt momenteel uitvoerig getest zodat het helemaal waterproof en zonder kinderziekten is als het gelanceerd wordt. Ook hierover verneemt u later meer. 

 
Ecologiepremies 

Het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen contacteerde Frixis met vragen omtrent de huidige en, mogelijke, nieuwe ecologiepremies. Hiervoor werd een ledenbevraging via een enquête georganiseerd en bovendien werd dit onderwerp ook uitvoerig besproken tijdens deze, en voorgaande, installateursvergaderingen. Naar aanleiding hiervan wordt aan VLAIO doorgegeven dat Frixis voorstander is van het verhogen van de bestaande premies, het verminderen van de administratieve lasten bij het verkrijgen van een ecologiepremie en stelt Frixis dat men de focus moet leggen op het motiveren van een correct onderhoud van bestaande installaties. Correct onderhoud en correcte lekdichtheidscontroles door een gecertificeerd vakman geven minder energieverbruik en minder lekken wat effectiever is voor het milieu dan “innovatieve speeltjes”  die niemand gebruikt. 

  

Meer weten?   

Dit is een zeer kort verslagje van wat op de laatste vergadering besproken werd. Indien u interesse hebt om meer info te krijgen over de afdeling A: Installatiebedrijven, of indien u graag lid zou worden van deze afdeling/werkgroep, aarzel niet om ons te contacteren via info@frixis.be of 02/215 18 34. 

De volgende installateursvergadering zal in de eerste helft van oktober plaatsvinden. We hopen dat de leden elkaar tijdens deze vergadering opnieuw fysiek zullen kunnen treffen. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!