Duaal leren: hoe kan mijn bedrijf bijdragen aan de opleiding van koeltechniekers?Starten als leerbedrijf is de ideale stap om het tekort aan goedopgeleide koeltechniekers de wereld uit te helpen. Wat je precies moet doen om leerbedrijf te worden, dat leest u hier. 

 
Wat is duaal leren? 

Bij duaal leren volgt de leerling opleiding op school (meestal 1/3e) maar is hij/zij het grootste deel van de week actief bij u op de werkvloer (meestal 2/3e). Het bedrijf dat de leerling tewerkstelt, werkt hierbij nauw samen met de school of het opleidingscentrum om competenties aan te reiken en te evalueren.   

De voordelen van duaal leren?

Duaal leren brengt voor alle betrokken partijen voordelen met zich mee. Zo doet de jongere onmiddellijk relevante ervaring op waardoor hij/zij voorbereid is op het echte werk. Scholen en opleidingscentra houden via duaal leren vinger aan de pols in de sector waardoor ze meer voeling hebben met de praktijk. Bedrijven kunnen op deze manier belangrijke kennis, vaardigheden & attitudes doorgeven en vaak blijft de opgeleide jongere tot lang na zijn/haar studies actief binnen het bedrijf. 

Leerbedrijf worden in Vlaanderen 

Om als bedrijf in het Vlaamse Gewest duale leerlingen te kunnen opleiden dient u erkend te zijn.  

Om een erkenning te kunnen aanvragen dient u in de eerste plaats binnen uw bedrijf een mentor aan te duiden. Deze persoon zorgt voor de opleiding en de begeleiding van de duale leerling(en) binnen het bedrijf. De vereisten waar de mentor moet aan voldoen zijn: over een blanco strafregister beschikken, min. 25 jaar zijn, min. 5 jaar werkervaring hebben en een mentoropleiding volgen/gevolgd hebben. 

Daarnaast dient u als bedrijf aan een aantal erkenningsvoorwaarden te voldoen: over de nodige bedrijfsuitrusting beschikken om de opleiding mogelijk te maken, voldoende financiële draagkracht hebben en geen veroordelingen hebben die de opleiding in het gedrang kunnen brengen. 

Opleidingscentra en/of scholen begeleiden u graag tijdens dit traject. Via app.werkplekduaal.be kan u voor uw bedrijf de erkenningsprocedure opstarten.  

Nadat uw erkenning in orde is, kan u intakegesprekken voeren met geïnteresseerde jongeren. Daarna zal de school samen met u een opleidingsplan uitwerken en wordt een overeenkomst gesloten. Meer info kan u hier terugvinden: https://www.duaalleren.vlaanderen/onderneming.

Een duale opleiding aanbieden op de werkvloer, vereist heel wat inzet van een leerbedrijf. Leidt u als bedrijf een lerende op in uw onderneming, dan kan u in aanmerkingen komen voor een premie. Ontdek hier de voorwaarden, het bedrag en de aanvraagprocedure: https://www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren

Leerbedrijf worden in Brussel 

Om als bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duale leerlingen te kunnen opleiden dient u erkend te zijn en aan volgende eisen voldoen: 

 • De stageplaats bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • Het bedrijf is werkgever in de openbare- of privésector en heeft werknemers in dienst of kan er in dienst hebben. 

Om een erkenning te kunnen aanvragen dient u in de eerste plaats binnen uw bedrijf een mentor aan te duiden. Deze persoon zorgt voor de opleiding en de begeleiding van de duale leerling(en) binnen het bedrijf. De mentor moet aan volgende eisen voldoen: 

 • Min. 5 jaar relevante beroepservaring hebben. 
 • Beschikken over: 
  • een getuigschrift van een met succes gevolgde mentoropleiding  
   • OF
  • een ervaringsbewijs dat aantoont dat de mentor de gepaste competenties heeft om mentor te zijn  
   • OF
  • een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat aangeleerd wordt in het kader van de opleiding. 

 

Om te starten dient u Actiris te contacteren waarna een consultant u stap na stap begeleidt. Op deze website vindt u alle formulieren omtrent uw aanvraag, de contactgegevens van Actiris en meer informatie over een premie waar u voor in aanmerking kan komen: https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/alternerende-opleiding

 

Leerbedrijf worden in Wallonië 

Om als bedrijf in het Waalse Gewest leerlingen “alternerend leren” te ontvangen dient uw vestigingseenheid te worden goedgekeurd. De procedure tot goedkeuring duurt maximum 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag.  
 
De aanvraag wordt in verschillende stappen verwerkt. Eerst kijkt men na of het bedrijf het beroep, waarvoor men studenten alternerend leren/werken wil ontvangen, effectief uitoefent. Vervolgens kijkt men of het bedrijf is ingeschreven in de kruispuntbank. Tevens wordt nagekeken of het bedrijf in orde is met de sociale en fiscale verplichtingen. Daarnaast mag het bedrijf geen intrekking of weigering van dergelijke aanvragen/goedkeuringen gehad hebben in het laatste jaar. Ook kijkt men na of er binnen het bedrijf een mentor werd aangesteld om de leerling(en) op te volgen en te ondersteunen. Als deze stap zonder problemen werd doorlopen, krijgt het bedrijf een voorlopige erkenning. 

Daarna brengt een consultant een bezoek aan het bedrijf en kijkt men enkele belangrijke criteria na omtrent normen, veiligheid, arbeidsreglement, …  

Als het bedrijf een positief oordeel krijgt, dan ontvangt de vestigingseenheid, waar de jongere zal tewerkgesteld worden, een definitieve, geldige erkenning voor het verwelkomen en opleiden van leerlingen alternerend leren/werken. Meer info kan u hier terugvinden: https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-agrement-en-vue-de-former-un-apprenant-en-alternance.  

  

We hopen dat dit artikel u helpt om leerbedrijf te worden zodat u op deze manier kan dragen aan de koeltechniekers van de toekomst. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan via 02 215 18 34 of info@frixis.be.  

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!