Einde in zicht voor R-404A en R-507 vanaf 1/1/2020?

Red. Dirk Van De Wynckel

Koudemiddelen met GWP-waarden vanaf 2500 aan banden gelegd vanaf 1/1/2020!

De Europese F-gassenverordening EU 517/2014 heeft, naast specifieke eisen betreffende de koeltechnische certificering en erkenning, lekcontroles, de verkoopsvoorwaarden voor F-gassen en andere, eveneens een verbods- en gebodskalender opgesteld die een terugfasering op het gebruik van bepaalde HFK’s (F-gassen) oplegt aan de gebruikers van F-gashoudende koel-, luchtbehandelings- en warmtepompinstallaties.

1 januari 2020 is in deze een zeer belangrijke en niet te onderschatten datum. Vanaf dan wordt zowel het gebruik, de vulling en bijvulling op nieuwe en bestaande installaties aan banden gelegd.

1. WELKE KOUDEMIDDELEN WORDEN GEVISEERD?

Koudemiddelen van het type HFK met een GWP-waarde vanaf 2500.

Voorbeelden en zeer gebruikelijk (tot nu toe) zijn:

 • R-404A (GWP-waarde: 3922)
 • R-507 (GWP-waarde: 3985)

2. WAT BETEKENT DIT VOOR BESTAANDE INSTALLATIES?

Vanaf 1 januari 2020 mogen bestaande installaties met een koelmiddelinhoud vanaf 40 ton CO2-equivalent niet meer bijgevuld worden met nieuwe HFK’s die een GWP-waarde hebben van 2500 of hoger.

 • Concreet voor R-404A: vanaf een totale koelmiddelinhoud van 10,2 kg per circuit is dit verbod bij bestaande installaties van toepassing
 • Concreet voor R-507: vanaf een totale koelmiddelinhoud van 10,03 kg per circuit is dit verbod bij bestaande installaties van toepassing

3. IS EEN UITSTEL MOGELIJK BIJ BESTAANDE INSTALLATIES?

Ja, tot 1 januari 2030 kan men nog bijvullen voor het onderhoud of de service van bestaande installaties, indien men hiervoor:

 • geregenereerde HFK’s gebruikt die een GWP-waarde hebben van 2500 of hoger
 • of gerecycleerde HFK’s gebruikt met een GWP van 2500 of hoger, mits ze uit dergelijke apparatuur werd teruggewonnen. De gerecycleerde F-gassen mogen enkel gebruikt worden door de onderneming die de terugwinning ervan heeft uitgevoerd, of heeft laten uitvoeren.
  Sowieso moet in deze gevallen het gebruik van geregenereerde en/of gerecycleerde koudemiddelen duidelijk in het installatiegebonden logboek vermeld worden, met naam en adres van het bedrijf die het recycleren en/of regenereren heeft uitgevoerd.

4. WAT BETEKENT DIT VOOR NIEUWE INSTALLATIES?

Nieuwe stationaire F-gassenhoudende installaties mogen niet op de markt worden geplaatst indien ze een koudemiddel bevat met een GWP-waarde van 2500 of meer.

5. ZIJN ER UITZONDERINGEN VOORZIEN, VOOR NIEUWE INSTALLATIES?

Toch wel. Indien het een nieuwe installatie betreft:

 • Koeltoepassingen onder de -50°C
 • Voor militaire apparatuur

6. GEREGENEREERD, GERECYCLEERD?

 • Een geregenereerd koudemiddel is: een teruggewonnen koelmiddel dat zodanig wordt opgewerkt dat het gas, gelet op het beoogde gebruik, aan een vergelijkbare prestatienorm voldoet als een nieuw geproduceerde stof. 
 • Een gerecycleerd koudemiddel is: een teruggewonnen gefluoreerd broeikasgas na een eenvoudig reinigingsproces.

Binnenkort zal FRIXIS u hierover meer concrete informatie verschaffen!

7. DEFINITIES:

 • (*1) "Gebruik":  het gebruikmaken van gefluoreerde broeikasgassen bij de productie, het onderhoud of de service, inclusief de navulling, van producten en apparatuur, of bij andere in deze verordening bedoelde processen.
 • (*2) "Op de markt brengen": het voor het eerst in de Europese Unie, al dan niet tegen betaling, leveren of beschikbaar stellen aan derden, of gebruiken voor eigen rekening in geval van een producent; dit begrip omvat vrijgave door de douane voor vrij verkeer in de Unie.


8. MEER INFORMATIE EN BRONNEN:

 • F-gassenverordening EU 517/2014  (link)
 • AREA F-gassengids (link)
 • Folder “stop met het installeren van installaties op R-404A en R-507!” (link)
 • Nieuwsbrief Vlaanderen dd. 27/11/2019: klik hier (NL)

Vragen? T. 02 215 18 34 of via dirk.vandewynckel@frixis.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!