EU 517/2014, wat verandert vanaf 01 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 treden er nieuwe verbodsbepalingen in voege voor het op de markt brengen van apparatuur, werkend met gefluoreerde koudemiddelen:

vanaf 01/01/2020 gelden volgende verbodsbepalingen:

 1. Verbod op nieuwe koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch gesloten apparatuur), werkend met HFK's, met een GWP gelijk of groter dan 2500.
 2. Verbod op nieuwe stationaire koelapparatuur die HFK's bevatten, met een GWP gelijk aan of groter dan 2500. Uitzondering 1: militaire toepassingen Uitzondering 2: productkoeling onder -50°
  ⇒ Uitzondering 1: militaire toepassingen
  ⇒Uitzondering 2: productkoeling onder -50°C

  Mogelijke uitzonderingen op alle verbodsbepalingen:
  ⇒op grond van een onderbouwd verzoek aan Europa, door een bevoegde instantie van één van de Europese lidstaten, kan een uitzondering van maximum 4 jaar bekomen worden, of…;
  ⇒indien op basis van EU-richtlijn 2009/125/EG kan vastgesteld worden dat de installatie door een betere energie-efficiëntie kan aantonen dat de CO2-uitstoot lager ligt dan gelijkaardige apparatuur, werkend met koudemiddel die geen Fluorkoolwaterstof bevat. 

Wordt deze wetgeving nog strenger?
Jazeker, vanaf 1/1/2022 wordt de GWP-waarde van dergelijke installaties beperkt tot 150 of hoger, indien het gaat om een koelsysteem met centraal opgestelde compressoren,  voor commercieel gebruik, met een nominaal koelvermogen van 40 Kw of meer.

⇒ Er is voor deze specifieke regel wel een uitzondering voorzien, indien het een primair koelcircuit betreft in een cascadesysteem. Hiervoor kan men dan nog steeds een F-gas blijven gebruiken met een GWP-waarde onder de 1500.

Wat bedoelt men eigenlijk met “commercieel gebruik”?
Commercieel gebruik wordt in de Europese verordening als volgt omschreven: “gebruikt voor het opslaan, uitstallen of de distributie van producten in de detailhandel en catering die te koop zijn voor eindgebruikers”.

Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!