F – gasverordening EU 517/2014, welke wijzigingen gaan vanaf 01/01/2022 in voege?

De Europese overheid legt reeds gedurende een ruim aantal jaren restricties op inzake het op de markt brengen van apparatuur die werkt met gefluoreerde koudemiddelen (= F-gassen).  

 
Vanaf 1 januari 2022 worden de regels strenger en gaan nieuwe verbodsbepalingen in voege:  

  • Verbod op nieuwe koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch afgesloten apparatuur) die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten.  
  •  Verbod op nieuwe koelsystemen met centraal opgestelde compressoren voor commercieel gebruik met een nominale capaciteit van 40 kW of meer, die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor de werking ervan. 

Uitzondering = een primair koelcircuit van cascadesystemen waarin gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van minder dan 1 500 mogen worden gebruikt. 

 

Definities Europese verordening 517/2014: 

32. „commercieel gebruik”: gebruikt voor het opslaan, uitstallen of de distributie van producten in de detailhandel en catering die te koop zijn voor eindgebruikers; 

37. „koelsysteem met centraal opgestelde compressoren”: systeem met twee of meer parallel werkende compressoren, die op een of meer gemeenschappelijke condensors en op een aantal koelvoorzieningen zoals vriestoonkasten, vrieskasten, diepvriezer of gekoelde ruimten, zijn aangesloten; 

 

Wat staat ons de komende jaren nog te wachten? 

De volgende verbodsbepaling is voorzien in 2023 met een verbod op schuimen die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten, behalve indien dit nodig is om aan nationale veiligheidsnormen te voldoen en slaat vanaf dan ook op andere soorten schuim. 

Daarna volgt in 2025 een verbod op nieuwe single-split airconditioningsystemen die minder dan 3 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten en die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 750 of meer bevatten of nodig hebben voor de werking ervan. 

Een tijdschema van alle verbodsbepalingen kan u hier downloaden. 

 

Mogelijke uitzonderingen op alle verbodsbepalingen: 

  • op grond van een onderbouwd verzoek aan Europa, door een bevoegde instantie van één van de Europese lidstaten, kan een uitzondering van maximum 4 jaar bekomen worden, of…; 
  • indien op basis van EU-richtlijn 2009/125/EG kan vastgesteld worden dat de installatie door een betere energie-efficiëntie kan aantonen dat de CO2-uitstoot lager ligt dan gelijkaardige apparatuur, werkend met koudemiddel die geen Fluorkoolwaterstof bevat. 

 

Op Europees niveau was voorzien dat de regelgeving van 2014 intussen zou aangepast zijn. Dit is momenteel nog niet het geval. Indien hier beslissingen in zouden genomen worden dan brengen we u natuurlijk op de hoogte. 


Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!