Gebruikt u de juiste GWP-waarden?

Red. Dirk Van De Wynckel

Een belangrijk gegeven die telkens dient gebruikt en opgegeven te worden is de GWP-waarde van het koudemiddel dat de installatie bevat.

Het secretariaat van Frixis ontvangt hierover regelmatig vragen van zijn leden. Er cirkelen op het internet heel wat lijsten rond die in sommige gevallen verouderd en daardoor niet geactualiseerd zijn. 

  • Waar kan u de meest actuele GWP-waarden van de HFK’s terugvinden, die gedefinieerd zijn onder de F-gassenwetgeving?
    • Deze kan u terugvinden in bijlage I, van de Europese F-gassenverordening 517/2014.
    • In de bijlage E van de norm NBN 378:2016 ( de norm is te bekomen. via Frixis shop)
    • Groothandelaren en producenten voorzien heel wat mobiele apps, te gebruiken via IOS en Android​

    • AREA, de Europese koepelfederatie voor de koeltechnische sector, ontwikkelde eveneens een app hiervoor 
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!