Green Deal klimaatvriendelijke koeling - 11/03/2021

Na een proces van innovatie, overleg en wederzijds engagement was het eindelijk zover. Vandaag, 11 maart 2021, ondertekenden 16 koeltechnische bedrijven, 6 supermarktketens, de Vlaamse overheid én Frixis de “Green Deal Klimaatvriendelijke koeling”. 

Deze Green Deal wordt ondertekend door, en is van toepassing op, 6 specifieke supermarktketens en hun installateurs maar brengt, op langere termijn, heel wat voordelen met zich mee, voor alle Frixis-leden

Met de ondertekening van de Green Deal engageren de verschillende partijen zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om F-gassen in de deelnemende supermarkten uit te faseren en zo een stapje dichter bij een koolstofarme economie te komen. Dat de verschillende ondertekenende partijen dit zeker ook uit duurzame overwegingen doen, spreekt voor zich. Toch zijn er nog andere belangrijke voordelen aan de ondertekening van deze Green Deal verbonden. Frixis zet ze voor u op een rijtje. 

  • Deze Green Deal is een pilootproject waarin de koelsector een essentiële rol speelt. Dit project, brengt de behoeften van onze sector onder de aandacht en zet de deur op zijn beurt open voor toekomstige initiatieven. Bijvoorbeeld betere subsidies voor ecologie-investeringen. Eveneens is het heel belangrijk dat er in deze Green Deal ook aandacht wordt besteed aan het onderwijs voor onze sector. Zeker het tekort aan bekwame techniekers is een punt waaraan gewerkt moet worden, met het oog op de toekomst. Frixis volgt dit verder op en zal de aankomende opportuniteiten ten volle te benutten. 

  • De Green Deal is een instrument die de koude sector op weg kan helpen richting verdere creativiteit, ondernemerschap & innovatie. Dit met de steun van Vlaamse Overheid die knelpunten en belemmeringen, waar mogelijk, van de baan helpt en het pad effent voor een duurzame toekomst. 

  • Uniforme dataverzameling is één van de belangrijke aandachtspunten waar deze Green Deal aan werkt. Frixis zit hier, samen met de installateurs, mee aan het stuur om het zo makkelijk en éénduidig te maken én de administratieve lasten in onze sector te laten dalen. 

  • Ook geeft de Vlaamse overheid een duidelijk signaal aan de mogelijke spelers die het niet zo nauw nemen met de regels m.b.t. verkoop aan niet-gecertificeerden, recyclage van installaties en koudemiddelen, …  De (sensibiliserings-)acties die volgen zullen in de sector heel wat frustraties wegnemen bij ondernemers die zich wel aan de regels houden. 

  • Met deze Green Deal worden de mogelijkheden van niet-traditionele koudemiddelen onderzocht. Dit leidt ongetwijfeld tot nieuwe kennis en inzichten m.b.t. verschillende koeltoepassingen.  


Hoe gaat het verder? 

Na de ondertekening van de Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is het tijd om de mouwen op te stropen. De verschillende ondertekenaars werken de vooropgestelde doelstellingen verder uit via een stuurgroep & verschillende werkgroepen. De grote kracht achter dit project is namelijk dat de spelers van de sector zelf nauw betrokken zijn bij de uitwerking ervan. Zo wordt dit ongetwijfeld een succesverhaal met impact. 


Is dit de inleiding tot het directe einde van de F-gassen en HFO’s? 

Neen, deze Green-Deal is specifiek gericht tot de deelnemende supermarktketens, dewelke een voortrekkersrol wensen in te nemen en waarbij oplossingen met natuurlijke koudemiddelen voor de hand liggen. 

Hoge GWP koudemiddelen zullen onherroepelijk verdwijnen, over alle sectoren heen. 

Frixis is en blijft overtuigd dat de toekomst is weggelegd voor milieuvriendelijke koudemiddelen, waarbij lage GWP F-gassen en verschillende HFO’s op dit moment essentieel blijven voor verschillende sectoren.  

Wordt uiteraard vervolgd… 


Vragen? We helpen u graag verder. U kunt ons hiervoor bereiken via de gekende kanalen info@frixis.be en 02 215/18 34. 

Lees hier het volledige Green Deal document.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!