Onze mensen – Lieven Busschaert

Op het einde van elke maand is er “Onze mensen” met interessante en positieve verhalen uit de koude- en luchtbehandelingssector. 

Voor deze editie van “Onze mensen” konden we Lieven Busschaert interviewen. Lieven is fervent koeltechnieker en geeft daarnaast ook nog eens les in verschillende opleidingscentra. 


Dag Lieven, Kan je jezelf eens voorstellen? 

Ik ben Lieven Busschaert, 45 jaar en woonachtig in de Ros Beiaardstad: Dendermonde. Daar waar Dender en Schelde samenvloeien, woon ik samen met mijn vrouw Nele en onze 2 Labradors (Bo en Marie).  

Samen met Nele en het ganse team runnen wij ons koeltechnisch bedrijf waar een familiaal karakter zeer belangrijk is. Veel tijd heb ik niet voor hobby’s door de drukke professionele bezigheden maar als de zeldzame mogelijkheid zich voordoet ga ik soms eens vissen of jagen.  

Ik heb een diploma in de koeltechniek, maar ben ook RESCERT - gecertificeerd voor warmtepompen, airco/energiedeskundige, verslaggever mechanische ventilatie, ...  Ik geef ook nog les op enkele opleidingscentra omdat ik het belangrijk vind om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met koeltechniek. Iedereen kan het volgens mij leren! Het belangrijkste is dat men enthousiast en leergierig is! Koeltechniek gaat je boeien eens je van de passie hebt geproefd en eens je ervan gebeten bent, is het zeer besmettelijk. Hoewel lesgeven al mijn vrije tijd opslorpt, blijf ik hier tijd voor maken aangezien er een chronisch gebrek is aan collega’s/docenten. 

 

Hoe ben je in de koeltechniek terecht gekomen? 

Ik ben zoals velen per toeval met koeltechniek in contact gekomen. Ik wou altijd technische studies doen maar daar stonden mijn ouders niet achter. Ik moest en zou de klassieke humaniora doen! Buiten wetenschappen kon niets mij enorm boeien, dit met de nodige gevolgen en discussies thuis. Tot op een dag onze huishouddiepvriezer stuk was en een technieker uit de buurt deze moest komen herstellen. Ik kwam te weten dat deze persoon ook lesgaf in de nabijgelegen technische school en zo mocht ik het schooljaar daarop, na heel wat lobbywerk, toch kiezen voor een technische studie. Ik was vanaf dat ogenblik elke woensdagnamiddag, zaterdag en vakantie op deze wijze in de koeltechniek werkzaam. Ik ben deze man nog steeds dankbaar dat ik deze kans en goede opleiding gekregen heb en zo de liefde voor het vak heb overgeërfd. 

 

Zou je opnieuw voor het vak kiezen indien je de keuze zou hebben? 

Hierover moet ik geen seconde twijfelen en antwoord ik onmiddellijk volmondig ‘ja’!  De dag van vandaag nog meer omdat koeltechniek zo snel in beweging is, met onder andere CO², A2L en andere energiebesparende maatregelen. Ik heb al enorm veel interessante mensen ontmoet, ben op zoveel diverse plaatsen geweest en kwam met zoveel technische toepassingen (waar de koudetechniek een belangrijke rol in speelt) in contact. Een doorsnee persoon zonder koeltechnische achtergrond maakt dat niet mee. 

 

Hoe heb je de koel- en luchtbehandelingssector tijdens je carrière zien evolueren?   

Ik heb de koeltechniek complexer zien worden. Waar vroeger enkel de focus lag op bedrijfszekerheid, is daar nu ook nog het energie- en milieuvraagstuk bijgekomen. Er is ook enorm veel elektronica en informatica in de sector binnen geslopen voor afregeling en afstandsbewaking.   Alles is ook meer aan regels en normen gebonden. Mensen liggen sinds kort meer wakker van de kwaliteit van hun binnenklimaat en de luchtzuiverheid door Covid. Ook passief bouwen komt steeds meer voor. Warmtepompen, bijvoorbeeld, zijn al lang niet meer voor ‘geitenwollen sokkendragers’.  We mogen dit niet zien als een belemmering, maar eerder als een uitdaging. Tevens zijn ook de toepassingen enorm toegenomen. Je moet nu werken als team in functie van de toepassing bij de klant!   

 

Hoe heb je hierop geanticipeerd? 

Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn specialiteiten verder ontplooit en kennis deelt met zijn collega’s binnen het bedrijf. Tijdens de Covid periode zijn wij enorm gegroeid en hebben we moeten inspelen op de sterk stijgende noden van onze klanten. Vele zaken die vroeger uitzonderingen waren zijn op zeer korte tijd uit noodzaak de regel geworden. Goed samenwerken en regelmatige bijscholing zijn dus van groot belang. 

 

Hoe ben jij bij Frixis terecht gekomen? 

Vanaf het begin van mijn carrière in de koeltechniek ben ik in contact gekomen met Frixis, toen nog UBF/ACA.  Ik heb Frixis de afgelopen jaren ook sterk zien evolueren en professionaliseren. De laatste jaren ben ik veel nauwer in contact gekomen met Frixis als installateur en als lesgever.  Waar men vroeger de ‘mosterd’ ging halen bij andere belangenorganisaties is Frixis een gevestigde waarde geworden.  

 

Wat zijn volgens jou de voornaamste voordelen verbonden aan een lidmaatschap bij Frixis? 

Dankzij Frixis heeft de sector een gezicht!  De installateurs hebben via Frixis een stem gekregen. Niet alleen de nieuwe naam, met het bijbehorende logo, maar ook de vernieuwde visie zorgen voor een frisse wind. Als je aan Frixis een probleem meldt dan zoeken ze mee naar een oplossing. Tevens zijn ze een belangrijke schakel tussen de sector en de overheid. Men mag eveneens de belangrijke kennisdatabank op de website niet uit het oog verliezen. Iedere keer als ik inlog ben ik verbaasd hoe deze cruciale informatie voor ons geüpdatet is. Ook de nieuwsbrieven zijn zeer interessant en een belangrijke bron van informatie binnen ons bedrijf! 

 

Wat zijn volgens jou de uitdagingen van de sector en hoe kan Frixis hieraan bijdragen? 

De rol van Frixis zal in de toekomst nog een belangrijker worden om de sector te vertegenwoordigen in het milieu- en energievraagstuk. Ook zal Frixis over de kwaliteit moeten blijven waken naar onze certificaten van de beroepsbekwaamheid in de koeltechniek toe. De ongelimiteerde wildgroei van firma’s die het niet zo nauw nemen met de regelgeving moeten hierop aangesproken worden (al dan niet via de overheid en/of leveranciers). Koeltechniek is een vakmanschap dat beschermt moet worden. Begrijp me niet verkeerd: iedereen is volgens mij welkom in de sector, als men maar allemaal op dezelfde professionele wijze werkt!  

We moeten meer nieuwe kwalitatief geschoolde mensen aantrekken in de sector. Hiervoor is het belangrijk dat het opleidingsaanbod, het aantal vormingscentra en stageplaatsen, … omhooggaat. Frixis moet aan tafel blijven zitten met het onderwijs in het kader van ontwikkelings- en leerplancommissies.  

De netwerkmomenten met collega’s en leveranciers waar Frixis zijn schouders onder steekt zijn van een hoogstaand niveau en worden in de toekomst alleen maar belangrijker. 
 

Hoe zie jij de toekomst? 

Ik zie de toekomst zeer positief in. Ik zie de sector groeien! De uitdagingen inzake milieu en energie maken de job als koeltechnieker voor mij ook boeiend. Een koeltechnieker zal zich levenslang moeten blijven bijscholen. We zullen de nieuwe mensen in onze, zeer in beweging zijnde, sector veel kennis uit en enthousiasme voor deze boeiende ‘coole’ wereld moeten overdagen. Als de techniekers niet zelf hun weg vinden naar onze sector, zullen we ze zelf moeten zoeken en vormen! 

Lieven, hartelijk dank voor dit interview. We onthouden dat iedereen koeltechniek kan leren mits men enthousiast en leergierig is en dat het beroep van de koeltechnieker nooit saai wordt door de vele nieuwe uitdagingen en technologieën.  

 

Heeft u zelf een inspirerend verhaal, interessante ervaring of bijzonder project dat u wil delen? 

We kijken er naar uit om hier meer over te horen! Contacteer ons snel via info@frixis.be of 02 215/18 34. 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!