Post HBO opleiding koeltechniek 2022

Aangezien de technologie niet stil staat, is het noodzakelijk om je verder te verdiepen in je vakgebied, koeltechniek. Dit kan via de post-hbo opleiding Koudetechniek, die er in samenwerking met o.a. FRIXIS kwam. De volgende opleiding start op 24 januari 2022 in Woerden (Nederland). Aangezien de plaatsen beperkt zijn, is het de boodschap om niet te twijfelen. 
  

Wat houdt het in? 

Ieder jaar nemen een aantal Belgische deelnemers deel aan de in Nederland gegeven, en daar officieel geregistreerde, post-hbo opleiding Koudetechniek (vergelijkbaar met ons postgraduaat). Na afloop van de opleiding zijn de studenten in staat om complexe koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren. Deze opleiding is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, FRIXIS, SOK en de docenten van de opleiding. Deze samenwerking zegt veel over het belang dat de sector en FRIXIS hechten aan een goede koeltechnische opleiding op hoog niveau. De eerstvolgende opleiding start op 24 januari 2022. Meer informatie leest u op www.opleidingkoude.nl.  

 

Het programma 

In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek, al deze zaken worden door deskundigen vanuit het veld behandeld.  De cursus is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een echte NH3/CO2-installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen. Dit geeft een compleet curriculum voor de deelnemer die daarmee zelfstandig als ontwerper, service specialist, projectleider of adviseur binnen de koeltechnische markt aan de slag kan. 

 

Bij vragen over de cursus kan u Post HBO Koudetechniek contacteren via cursus@posthbokoudetechniek.nl. FRIXIS staat eveneens ter uwe beschikking. Contacteer ons via 02 215 18 34 of via info@frixis.be. We helpen u graag verder. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!