MODELDOCUMENTEN

Meldingsformulier overschrijding relatief lekverlies (Vlaanderen)

Geplaatst op 26-09-2018

Dit artikel geldt enkel in het Vlaams Gewest: Indien een koel- of luchtbehandelingsinstallaties, werkend met ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen een overschrijding van het relatief lekverlies vertoont van meer dan 10% gedurende de periode van 2 kalenderjaren, of... indien de installatie een relatief lekverlies heeft van 100%, dan moet de exploitant dit melden aan de bevoegde instanties. 

Het erkend koeltechnisch bedrijf moet op zijn beurt (zie VLAREL, art. 53/7, 4°) de exploitant schriftelijk op de hoogte brengen van de vestgestelde lekkage en dient eveneens een voorstel van te nemen maatregelen te formuleren aan die exploitant.

Hiervoor heeft Frixis een model van meldingsformulier opgesteld. Dit formulier kan door het erkend installatiebedrijf gebruikt worden om de exploitant correct op de hoogte te brengen. 

Download in Word en PDF:

[ Download * ]

[ Download * ]

Overschrijding relatief lekverlies (Wallonië)

Geplaatst op 18-02-2021

Dit artikel geldt enkel in het Waals Gewest: Indien in een koel- of luchtbehandelingsinstallatie, op basis van gegevens met betrekking tot koelmiddelen blijkt dat de koelapparatuur van een geclassificeerde installatie relatieve koelmiddelverliezen heeft die groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden [onder de volledige en sectorale voorwaarden van 12 juli 2007] dan dient het gecertificeerde koelbedrijf de exploitant hiervan schriftelijk op de hoogte. In dit schrijven dient vermeld te worden hoe men het lek gaat verhelpen. Elke partij bewaart een kopie van dit schrijven. 

Beleidsverklaring

Geplaatst op 27-09-2021

Deze beleidsverklaring maakt deel uit van het administratieve dossier voor de aanvraag van uw certificering als koeltechnisch bedrijf in Vlaanderen.

[ Download * ]

* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

eerste 2 volgende laatste
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!