Hoe kan u zich in regel stellen, om Koeltechnisch gecertificeerde werken uit te voeren in Vlaanderen?

Hoe kan u dit praktisch aanpakken... 

Indien u een erkenning heeft bekomen in het Brussels Hoofdstedelijk of Waalse Gewest, en u wil Koeltechnisch gereglementeerde werken uitvoeren in Vlaanderen, dan is dit bericht zeer belangrijk!
We hebben u reeds algemeen op de hoogte gesteld over de aangepaste wetgeving in Vlaanderen. Indien u dit niet ontvangen zou hebben, dan kan u via volgende link nog eens alles overlopen: klik hier 
We krijgen via onze advieslijn toch nog heel wat vragen binnen, die we hierbij even gaan verduidelijken.
Technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, worden van rechtswege erkend maar moeten zich eerst melden en toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen. 
Het aanmelden van koeltechnici en koeltechnische bedrijven kan via het Online loket van het departement Omgeving : https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin 
 • in geval van een natuurlijke persoon:
  • de voor- en achternaam;
  • het privéadres;
  • het rijksregisternummer of de geboortedatum en -plaats;
  • in voorkomend geval, het statuut, het ondernemingsnummer en het adres van de werkgever of het adres van de maatschappelijke zetel van het bedrijf;
  • de contactgegevens (tel. en e-mailadres) van de aanvrager;
  • als de erkenningsaanvraag uitgaat van een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep uitoefent: het ondernemingsnummer;
  • een geldig bewijs van betaling van de retributie (kopie van rekeninguittreksel of een door de bank afgestempelde of gehandtekende betalingsopdracht);
  • een kopie van het certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

 • in geval van een rechtspersoon:
  • de naam;
  • het statuut van de rechtspersoon die de aanvraag indient of namens wie ze wordt ingediend;
  • het adres van de maatschappelijke zetel;
  • het telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf;
  • het ondernemingsnummer;
  • de identificatiegegevens van de personeelsleden en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten;
  • de identificatiegegevens van de bestuurders;
  • een geldig bewijs van betaling van de retributie (kopie van rekeninguittreksel of een door de bank afgestempelde of gehandtekende betalingsopdracht);
Betaling retributie:
dient een eerste keer betaald te worden voor het verkrijgen van het certificaat. Nadien dient dit elke vijf jaar betaald te worden, te rekenen vanaf de datum, vermeld op het certificaat, in voorkomend geval bij het volgen van de bijscholing of bij de deelname aan het actualisatie-examen. De tarieven vindt u op de site van de Afdeling Omgeving (het vroegere LNE), meer bepaald op deze link
Praktisch i.v.m. de betaling: 
Rek. nr.: BE40 3751 1110 2263
DOMG ontvangsten algemeen, 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel,
IBAN: BE40 3751 1110 2263
BIC: BBRUBEBB.
Vermelding bij betaling: Klik hier en zie tabel.

==> zie ook https://www.lne.be/van-europees-certificaat-naar-vlaamse-erkenning 
Conclusie:
Voor technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben gaat de erkenning in op de datum waarop het gebruik van de erkenning, de identificatiegegevens én een geldig bewijs van betaling van de retributie worden bezorgd aan de afdeling LNE, bevoegd voor erkenningen. 
Zowel het bedrijf als de technicus kunnen pas in Vlaanderen actief zijn als de retributie betaald is en ze zich gemeld hebben.
In het kort kunnen enkel de technici en bedrijven die op de lijsten, van de website van de LNE staan, in Vlaanderen werken uitvoeren.
Voor verdere vragen omtrent deze en andere wetgevingen die verband houden met koeltechnieken, aarzel niet om onze advieslijn te gebruiken via tel. 02 215 18 34 of via info@frixis.be.
disclaimer: dit bericht is enkel ter informatie verspreid. Frixis vzw kan iet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. We verwijzen hiervoor naar de geldende wetgeving ter zake.


* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!