Einde in zicht voor R-404A en R-507?


Koudemiddelen met GWP-waarden vanaf 2500 aan banden gelegd vanaf 1/1/2020!
De Europese F-gassenverordening EU 517/2014 heeft, naast specifieke eisen betreffende de koeltechnische certificering en erkenning, lekcontroles, de verkoopsvoorwaarden voor F-gassen en andere, eveneens een verbods- en gebodskalender opgesteld die een terugfasering op het gebruik van bepaalde HFK’s (F-gassen) oplegt aan de gebruikers van F-gashoudende koel-, luchtbehandelings- en warmtepompinstallaties.
1 januari 2020 is in deze een zeer belangrijke en niet te onderschatten datum. Vanaf dan wordt zowel het gebruik (*1), de vulling en bijvulling op nieuwe en bestaande installaties aan banden gelegd.

1. Welke koudemiddelen worden geviseerd?

Koudemiddelen van het type HFK met een GWP-waarde vanaf 2500.
Voorbeelden en zeer gebruikelijk (tot nu toe) zijn:
 • R-404A (GWP-waarde: 3922)
 • R-507 (GWP-waarde: 3985)

2. Wat betekent dit voor bestaande installaties?

Vanaf 1 januari 2020 mogen bestaande installaties met een koelmiddelinhoud vanaf 40 ton CO2-equivalent niet meer bijgevuld worden met nieuwe HFK’s die een GWP-waarde hebben van 2500 of hoger.
 • Concreet voor R-404A: vanaf een totale koelmiddelinhoud van 10,2 kg per circuit is dit verbod bij bestaande installaties van toepassing
 • Concreet voor R-507: vanaf een totale koelmiddelinhoud van 10,03 kg per circuit is dit verbod bij bestaande installaties van toepassing

3. Is een uitstel mogelijk bij bestaande installaties?

Ja, tot 1 januari 2030 kan men nog bijvullen voor het onderhoud of de service van bestaande installaties, indien men hiervoor:
 • geregenereerde HFK’s gebruikt die een GWP-waarde hebben van 2500 of hoger
 • of gerecycleerde HFK’s gebruikt met een GWP van 2500 of hoger, mits ze uit dergelijke apparatuur werd teruggewonnen. De gerecycleerde F-gassen mogen enkel gebruikt worden door de onderneming die de terugwinning ervan heeft uitgevoerd, of heeft laten uitvoeren.
  Sowieso moet in deze gevallen het gebruik van geregenereerde en/of gerecycleerde koudemiddelen duidelijk in het installatiegebonden logboek vermeld worden, met naam en adres van het bedrijf die het recycleren en/of regenereren heeft uitgevoerd.

4. Wat betekent dit voor nieuwe installaties?

Nieuwe stationaire F-gassenhoudende installaties mogen niet op de markt worden geplaatst (*2) indien ze een koudemiddel bevat met een GWP-waarde van 2500 of meer.

5. Zijn er uitzonderingen voorzien, voor nieuwe installaties?

Toch wel. Indien het een nieuwe installatie betreft:
 • Koeltoepassingen onder de -50°C
 • Voor militaire apparatuur

6. Geregenereerd, gerecycleerd?

 • Een geregenereerd koudemiddel is: een teruggewonnen koelmiddel dat zodanig wordt opgewerkt dat het gas, gelet op het beoogde gebruik, aan een vergelijkbare prestatienorm voldoet als een nieuw geproduceerde stof. 
 • Een gerecycleerd koudemiddel is: een teruggewonnen gefluoreerd broeikasgas na een eenvoudig reinigingsproces.
Binnenkort zal FRIXIS u hierover meer concrete informatie verschaffen!

7. Definities:

 • (*1) "Gebruik":  het gebruikmaken van gefluoreerde broeikasgassen bij de productie, het onderhoud of de service, inclusief de navulling, van producten en apparatuur, of bij andere in deze verordening bedoelde processen.
 • (*2) "Op de markt brengen": het voor het eerst in de Europese Unie, al dan niet tegen betaling, leveren of beschikbaar stellen aan derden, of gebruiken voor eigen rekening in geval van een producent; dit begrip omvat vrijgave door de douane voor vrij verkeer in de Unie.


8. Meer informatie en bronnen:

 • F-gassenverordening EU 517/2014  (link)
 • AREA F-gassengids (link)
 • Folder “stop met het installeren van installaties op R-404A en R-507!” (link)
 • Nieuwsbrief Vlaanderen dd. 27/11/2019: klik hier (NL)
Vragen? T. 02 215 18 34 of info@frixis.be


* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!