Alles wat u moet weten over de verplichte koelmiddelboekhouding voor installaties

Geplaatst op 21-04-2022

Tijd om werk te maken van de verplichte koelmiddelboekhouding. Hier zetten we alle verplichtingen op een rij. Deze boekhouding kan u in papieren of digitale vorm bijhouden. 

Enkel voor leden

De koelmiddelboekhouding van het koeltechnisch bedrijf

Geplaatst op 23-02-2023

In een eerder artikel het logboek en de bijhorende koelmiddelboekhouding van installaties uitvoerig besproken. Het is echter verplicht om als HVAC-R professional ook in orde te zijn met de verplichte koelmiddelboekhouding van uw eigen bedrijf

Enkel voor leden

Is een koelinstallatie met meerdere circuits te behandelen als één installatie?

Geplaatst op 02-09-2021

Is een koelinstallatie met meerdere circuits te behandelen als één installatie? Deze vraag lijkt eenvoudig maar is alles bepalend wanneer men op een correcte manier het lekverlies wil berekenen. De totale inhoud koudemiddel heeft namelijk een invloed op het percentage lekverlies en kan, in bepaalde gevallen, het verschil maken of een afwijkingsaanvraag al dan niet moet ingediend worden. Om duidelijkheid te scheppen brengen we u een overzicht met voorbeelden uit de praktijk. 

Enkel voor leden

Zelftest installaties (f-gassen) voor exploitanten en eigenaars

Geplaatst op 09-06-2022

De Vlaamse overheid ontwierp een zelftest, op maat van de exploitant of eigenaar van koeltoepassingen. Dit online hulpmiddel helpt na te gaan of men bij het uitbaten van de installatie aan de milieuregelgeving voldoet. Deze tool is ook voor u als installatiebedrijf interessant. Uw klant kan namelijk zelf, eerste hand, nagaan welke regels voor zijn/haar installatie(s) van toepassing zijn. 

Enkel voor leden

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

Geplaatst op 06-01-2023

Het nieuwe jaar staat voor de deur en brengt nieuwe regels met zich mee. Hier leest u een overzicht van de wijzigingen op federaal en regionaal niveau. 

Enkel voor leden

Aanpassingen keuringsbesluit i.v.m. EPBD

Geplaatst op 26-09-2022

De Vlaamse regering bracht enkele wijzigingen aan in besluiten betreffende leefmilieu, energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie. Concreet gaat het over de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU en Richtlijn 2012/27/EU. Daarbij wijzigt ook titel II van het VLAREM en het Stooktoestellenbesluit. Wat dit precies wil zeggen en welke impact dit op u (w bedrijf) heeft, leest u hier. 

Enkel voor leden

Alles wat je moet weten over de wijzigingen in het energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010

Geplaatst op 26-09-2022

De Vlaamse Regering komt met nieuwe beslissingen inzake de wijziging van het Energiebesluit van 19/11/2010. Deze beslissingen zijn enkel van toepassing op Vlaanderen en kunnen rechtstreekse gevolgen hebben voor jou, als lid van de koeltechnisch- en luchtbehandelingssector. Wat houdt dit precies in? Wij zetten het voor jou op een rijtje. 

Enkel voor leden

Relatief lekverlies - afwijkingsaanvraag VLAANDEREN

Geplaatst op 23-05-2022

In Vlaanderen zijn er geldende verplichtingen voor installaties met meer dan 5 ton CO2- equivalent aan F-gassen. De gecertificeerde koeltechnieker dient na elke bijvulling, het relatief lekverlies* te bepalen en dit te noteren in het logboek van de installatie.  Installaties waarbij, tijdens twee opeenvolgende jaren, een relatief lekverlies van meer dan 10% is vastgesteld, binnen de 12 maanden buiten dienst moeten gesteld worden. In sommige uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de exploitant van mening is dat de installatie nog niet aan vervanging toe is. Om de installatie toch in werking te mogen houden dient de afdeling Handhaving, van de Vlaamse Overheid, een afwijkingsaanvraag goed te keuren. De procedure voor het indienen van deze aanvraag is intussen, in samenwerking met Frixis, gestroomlijnd. Frixis zorgt op deze manier voor meer rechtszekerheid voor haar leden.  
Download hier de infofiche met geldende voorschriften.

[ Download * ]

Einde in zicht voor R-404A en R-507?

Geplaatst op 05-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 worden koudemiddelen met GWP-waarden vanaf 2500 aan banden gelegd. Dit zowel voor bestaande als voor nieuwe installaties. 
De meest gekende koudemiddelen die onder deze reeds lang vooraf aangekondigde maatregel vallen, zijn R-404a en R-507. 
Wat betekent dit voor u als gebruiker en/of als installateur?

Enkel voor leden

Wetgeving op koelinstallaties Vlaanderen: wijzigingen rond de retributie en relatief lekverlies vanaf 1/10/2019 in Vlaanderen

Geplaatst op 25-09-2019

Vanaf 1/10/2019 van toepassing in Vlaanderen: 

  • Betaling retributie vanaf nu jaarlijks te voldoen!
  • ​Extra aandacht bij het vaststellen van overschrijding relatief lekverlies!

Enkel voor leden

NIEUW DECREET: De Exploitatie van Koel- en luchtbehandelingsinstallaties in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, vanaf 19/03/2019

Geplaatst op 14-03-2019

Het nieuw Brussels besluit rond de exploitatie van koel- en luchtbehandelingsinstallaties heeft enkele drastische wijzigingen doorgevoerd, die niet enkel regels oplegt rond het milieutechnische aspect van de installaties maar tevens ook rekening houdt met het gezondheids- en veiligheidsaspect.

Enkel voor leden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 19 december 2018 - Besluit inzake de uitbating van koelinstallaties

Geplaatst op 12-03-2019

Op 29 december 2018 werd het besluit van de Brusselse besluit inzake de uitbating van koel- en luchtbehandelingsinstallaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Dit besluit is van kracht vanaf 19 maart 2019 en vervangt het besluit van 22 maart 2012.
Download hier het decreet (Staatsblad)

[ Download * ]

* U dient ingelogd te zijn als betalend lid om documenten te downloaden Word lid

eerste vorige 1 laatste
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!