Afdeling installateurs: de eerste vergadering van 2021

Tijdens de eerste (online) meeting van 2021 hadden de leden van de werkgroep installateurs opnieuw heel wat belangrijke onderwerpen te bespreken. 


Het eerste agendapunt, verkoop aan niet-gecertificeerden, werd al een aantal keer besproken zowel in deze werkgroep als in die van de groothandelaars. We kunnen zeker stellen dat het voor de koeltechnische sector van groot belang is dat de overheid met deze bezorgdheid, omtrent veiligheid en eerlijke concurrentie, aan de slag gaat. Concreet gaat Frixis de leden van beide werkgroepen verbinden zodat er samen tot een standpunt kan gekomen worden. Dit standpunt wordt dan door Frixis gecommuniceerd naar de federale overheid. Tijdens een eerder contact met deze diensten werd al duidelijk dat hiervoor zeker draagvlak is.  

Een ander agendapunt was de hervorming van de ecologie premie+ van Vlaanderen. De Vlaamse Overheid bereidt zich hierop voor en ook Frixis werd bevraagd. Er werd een actieplan opgesteld om onze leden, ervaringsdeskundigen, te bevragen. De vraagstelling en de manier waarop deze bevraging zal georganiseerd worden, werd besproken. Op deze manier wil Frixis correct, uitgebreid en in het belang van haar leden kunnen terugkoppelen naar de Vlaamse Overheid. Hier kan u de enquĂȘte invullen. 

Het recycleren en regenereren kwam tijdens de laatste vergadering reeds aan bod. Frixis legt, in samenwerking met de leden van de stuurgroep de laatste hand aan het uitschrijven van deze procedure. De hoge kostprijs van de nodige labo-onderzoeken die hierbij komen kijken, werden aangekaart. Frixis inventariseert welke partijen er hiervoor aanwezig zijn op de (koeltechnische) markt en onderzoekt of er tussen de verschillende partijen grote prijsverschillen zijn. 


Tot slot kwamen de wijzigingen in de regelgeving omtrent EPBD (in Vlaanderen) aan bod. De leden waren het erover eens dat deze wijzigingen een grote impact zullen hebben de installateurs en er werd beslist om een nieuwsbrief te wijden aan dit onderwerp. Hou uw mailbox dus zeker in de gaten voor meer nieuws! 
 

Wat zou ervoor zorgen dat u zou deelnemen aan deze vergadering? 

Frixis houdt vinger aan de pols. Daarom kennen we graag uw mening: Wat zou ervoor zorgen dat u zou deelnemen aan deze vergadering? Vertel het ons via info@frixis.be of 02/215 18 34!  

De volgende vergadering, van de stuurgroep installateurs, zal 30 maart, online, plaatsvinden. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!