De milieu-inspectie pakt niet-gecertificeerde bedrijven en technici strenger aan!

Onze adviesdienst vernam onlangs dat de overheidsdiensten, belast met de naleving/handhaving van de milieuwetgevingen, strenger optreden bij het niet naleven van de certificeringsplicht. 


Technici en bedrijven die niet in orde zijn kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks gepenaliseerd worden. 

In de eerste plaats is de eigenaar of eindgebruiker de eerste in rij die gecontroleerd wordt door de inspectiediensten. Indien er sprake is van inbreuken, dan kunnen hogeboetes het gevolg zijn. Het is algemeen gekend dat de “onwetende” eindklant hierna zijn gram zal halen bij de installateur.

De certificeringsplicht die je als koeltechnicus en als koeltechnisch bedrijf hebt, om gereglementeerde koudemiddelenhandelingen uit te voeren is niet nieuw. Zowel de bevoegde overheidsinstanties als Frixis heeft hierover reeds heel veel gecommuniceerd en gesensibiliseerd.

Toch zijn er dossiers gekend waarbij enkele hardleerse bedrijven en technici de regels aan hun laars lappen… 

Vandaar dat we deze strengere aanpak willen melden.

Frixis heeft heel wat praktijkgerichte info en tools ter beschikking. Indien u vermoed dat u zich nog in regel dient te stellen met enkele zaken, dan helpen we u graag verder. Hierbij sommen we voor u nogmaals enkele tips op, met daarbij de verwijzing naar de nodige mogelijke hulpmiddelen.

 • Indien uw koeltechnisch bedrijf en uw koeltechnici gereglementeerde koudemiddelenhandelingen moeten uitvoeren met F-gassen of ozonlaag afbrekende stoffen, dan moeten beiden erkend zijn.
  Dit is ook zo voor (bijvoorbeeld) verwarmingsbedrijven die maar af en toe deze handelingen uitvoeren, bijvoorbeeld voor het installeren van een warmtepomp.
  Verwijzingen:
  • Het 5-stappenplan van Frixis: klik hier
  • Wetgevingen inzake certificering en erkenning: klik hier
 • Het koeltechnisch bedrijf moet erkend zijn in de regio waar de installatie staat opgesteld. Het facturatie-adres van de klant speelt hierbij dus geen rol!
  Verwijzing:
 • Een Rescert-certificering is niet hetzelfde als een koeltechnische certificering!
  Verwijzing:
  artikel over het verschil tussen beide certificeringen: klik hier

Indien u meer info wenst, aarzel dan niet om onze adviesdienst te contacteren via T 02 215 18 34 of via info@frixis.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!