Expert Day 'Slimme HVAC'

Expert day 'Slimme HVAC': van slim ontwerp en regeling over predictieve corrosiemonitoring tot artificiële intelligentie en waterstof 

Hoe zorg je dat HVAC-installaties optimaal presteren en hun beloftes van energiebesparing effectief waarmaken? Wat zijn de mogelijkheden van slimme regeling, monitoring en slim ontwerpen? Wat kunnen artificiële intelligentie en waterstof betekenen? Pixii toont je de weg! 

Soms presteert een gebouw exact zoals voorspeld, maar in vele gevallen loopt het toch anders. Hoe komt dit? Hoe zorg je ervoor dat de kloof tussen het theoretische rendement en het rendement in de praktijk verkleint? En hoe weten we waar het fout loopt? Is het plaatsen van sensoren en big data de oplossing? En welke maatregelen zijn dan meest aangewezen? Steeds vaker doen zich problemen voor met ontluchten, bijvullen, verstoppen en uitval van componenten. Wat doe je met vuilvorming door corrosie, een sluipend gevaar? Maar liefst 8 topexperten geven antwoord op al deze vragen. 

Ze vertrekken daarbij vanuit concrete cases. Over bijvoorbeeld vraag gestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen. Bij collectieve woonsystemen is een steeds terugkomend probleem de verwarming en opwekking van sanitair warm water met combilussen. Hoe optimaliseren we dat? 

En wanneer heeft het zin om in te zetten op artificiële intelligentie voor predictief onderhoud van HVAC? En welke relevante AI-technieken bestaan er zo al en wat zijn hun voor- en nadelen? 

Deze studiedag geeft diepgaande, praktische kennis en gunt ook een blik op de toekomst van zowel HVAC als waterstof in bebouwde omgeving. 

De Expert day vindt plaats op 6 juni in het Provinciehuis in Leuven. Het volledige programma vindt u hier. Frixis leden genieten van een korting op het inschrijfbedrag. Via de kmo-portefeuille wordt bovendien 30 tot 40% van het bedrag betaald door de Vlaamse overheid. 


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!