Jaaroverzicht 2021 - Dagelijkse werking

Dagelijkse werking

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met heel wat uitdagingen want we waren (en zijn) toch nog ver verwijderd van het normale leven dat we voor 2020 kenden. Ondanks de beperkingen die nog steeds van toepassing zijn, hebben we als organisatie mooie resultaten geboekt en ervoor gezorgd dat uw lidgeld meer dan moeite waard was. Hier volgt een jaaroverzicht van 2021. 


Frixis in 2021 – onderwijs en opleiding


 

Het onderwijs is de toekomst van de sector. Als vakorganisatie hebben we hier in 2021 dan ook sterk op ingezet. Zo ging Start2Cool, een platform waar al lange tijd sprake van was, in 2021 eindelijk live. Start2Cool is een uniek, gratis platform om bedrijven én scholen/studenten met elkaar in contact te brengen omtrent stageplaatsen en koeltechnisch materiaal. Om dit platform te promoten organiseerde onze vereniging een roadshow met bezoeken aan de verschillende scholen die koeltechnische opleidingen aanbieden. Door corona werden sommige bezoeken aan de scholen uitgesteld maar in de loop van 2022 zullen we dan ook alle Vlaamse en Franstalige scholen bezocht hebben die op onze gepersonaliseerde oproep gereageerd hebben. Als nu ook nog de bedrijven koeltechniek hierop intekenen dan kunnen we samen weer een stap(je) zetten in het oplossen van het gigantisch tekort aan goed geschoolde koeltechniekers.

Verder zetelden een aantal bestuursleden en de directeur van Frixis in de jury van de examencommissie van Wallonië.  Zo konden koeltechniekers hun examen afleggen en aan hun carrière in de sector beginnen.  

Ook in 2022 blijft onderwijs en opleiding een belangrijk onderwerp en zal Frixis zich verder inzetten om het onderwijs te ondersteunen waar mogelijk. 

 

Frixis in 2021 – dagelijkse werking 


 

In 2021 maakten heel wat leden gebruik van de Frixis adviesverlening en beantwoordde het secretariaat van Frixis 212 adviesvragen over uiteenlopende onderwerpen zoals de wetgeving, nieuwe technologieën en opleidingen.  

Verder mocht Frixis 102 nieuwe leden ontvangen waardoor het ledenaantal intussen is gegroeid tot bijna 700 leden. 

 


 

Op het jaarfeest, dat plaats vond op 18 november, konden de Frixis – leden en partners elkaar eindelijk opnieuw ontmoeten, weliswaar met gepaste corona veiligheidsmaatregelen. Het werd een leuke avond met interessante lezing over bedrijfswagens en de bijhorende fiscaliteit maar was zeker ook een bruisend netwerkevent.  

In het bestuur van Frixis kenden we in 2021 een aantal verschuivingen. Zo volgt Hans Dolfeyn, Chris Desmet op als penningmeester. En volgt Philip Depoorter, Hans Dolfeyn op als voorzitter van de werkgroep B2WPAC. Daarnaast volgt Chris Desmet, Koen Decuypere op als voorzitter van de werkgroep B1. Ben Stevens blijft voorzitter van de werkgroep A1.  

De voorzitter, Jurgen Buckinx, werd herbenoemd, voorlopig voor een periode van één jaar. Hier kan u zijn toespraak voor komend jaar nalezen, dewelke hij ook bracht tijdens het jaarfeest op 18 november 2021. 

  

 Lees zeker ook de andere artikels i.v.m. het jaaroverzicht van 2021 >>

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!