Kwaliteitslabels… een opportuniteit of last?

Red. Dirk Van De Wynckel

In de maand februari 2019 hebben we 100 leden-installatiebedrijven onderworpen aan een bevraging rond “Kwaliteit”. De directe aanleiding voor deze enquête was de intentie van de Vlaamse overheid om de voorwaarden voor het bekomen van een premie, voor bijvoorbeeld warmtepompen, los te koppelen van het Rescert-kwaliteitslabel.

Dit gegeven, en diverse meningen over kwaliteitslabels die we soms ontvingen van leden, bracht ons op het idee om hierover een onderzoek te organiseren via een mini-bevraging.

Het is immers zo dat een residentiële klant enkel een premie kan bekomen via de distributienetbeheerder, indien de warmtepomp wordt geïnstalleerd door een Rescert-gecertificeerde installateur.

Om na te gaan hoe sterk (of zwak) het kwaliteitslabel-gevoel in de sector leeft, hebben we hierover een 8-tal vragen voorgelegd aan het panel. 

We leggen u graag de resultaten even voor.


Het testpanel bestond uit een relevante groep zaakvoerders die volledig zelfstandig is of 1 tot meer dan 50 personeelsleden tewerk stelt.

 Ter introductie hebben we gevraagd welke installatiewerken ze zoals uitvoeren op vlak van warmtepompen. 
57 à 60 % begeven zich zowel op de residentiële als niet-residentiële markt.
75 % van de installateurs hebben aangegeven dat ze zich vooral richten op warmtepompsystemen van het type lucht/lucht en lucht/water, gevolgd door Geothermische systemen (35%) en water/water-systemen (31%).
1/5 van de ondervraagden delen mee dat ze eveneens het beheer van luchtbehandelingsinstallaties 

 Kwaliteitslabel biedt zekerheid

Op de vraag hoe men tegenover een kwaliteitslabel staat, antwoordde 2/3 van het panel positief. Gezien de premies van de distributienetbeheerders in alle regio’s gekoppeld zijn aan een kwaliteitslabel, werd dit als belangrijkste argument opgegeven (volgens 74% van de zaakvoerders)

De zekerheid die dergelijk label biedt op vlak van het afleveren van kwalitatief werk werd als hoofdreden opgegeven. 73% gaf immers aan dit argument de belangrijkste score... 
Anderen gaven als belangrijke reden aan dat dergelijke systemen aanzetten tot bijscholing (61%) en een commercieel voordeel bieden ten opzichte van de concurrentie (63%).

57% van hen gaven aan dat een kwaliteitslabel een bijzonder positief imago creëert voor hun bedrijf (57%).

Een kwaliteitslabel kost te veel energie. De opleidingen zijn tijdverlies

Zoals eerder al meegedeeld was 1/3 van de ondervraagden eerder tegen kwaliteitslabels. Volgens 73% van hen kost het houden van een kwaliteitslabel te veel energie en geld dat moeilijk kan terugverdiend worden. De opleidingen en bijscholingen kunnen door hen ook niet echt geapprecieerd worden en zijn voor hen eerder tijdverlies (70%). Ongeveer gelijklopend zijn 70% van de negatievelingen van mening dat de opvolging en de bijscholingen een te grote last betekenen voor hun bedrijf. 
2/3 vinden dat de labels te theoriegericht zijn en daarbij geen echt commercieel voordeel bieden t.o.v. de concurrentie.

Welke organisaties dragen het meeste bij om tot kwalitatief werk te komen?

In de onderstaande tabel kan u duidelijk zien dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de fabrikanten (3/4) en groothandelaren (40%) om de installatiebedrijven op weg te helpen om goed en kwalitatief werk af te leveren. Ongeveer (maar) 29% van hen geeft aan dat de opleidingsinstellingen kunnen bijdragen tot beter werk. Een zeer verrassende vaststelling…

 
Opleidingen en seminaries bevorderen kwaliteit

Ietwat contradictorisch t.o.v. de vorige vraag, worden het bijwonen van seminaries en opleidingen gezien als belangrijke motivatoren om de kwaliteit van afgeleverd werk te bevorderen. Maar liefst 80% van de ondervraagden is hiervan overtuigd. Ruim 2/3 van hen geeft aan dat één of andere vorm van constante bijscholing hen hierin zeer goed bij staat. Het belang van de communicatie tussen collega-ondernemers mag eveneens niet onderschat worden. 35% onder hen vinden dit zeer belangrijk om zichzelf kwalitatief te verrijken.

 Klanten vragen niet naar een kwaliteitslabel…

We legden enkele stellingen voor aan het panel, waarbij ze konden aangeven of ze hiermee akkoord gingen of niet. 

Bijzonder was het antwoord op de vraag of de klant effectief vraagt naar een kwaliteitslabel? Maar liefst 4 op de 5 ondervraagden antwoordden hier negatief op. Daarmee wordt eigenlijk aangegeven dat maar 20% van de klanten hier belang aan hecht…
Bijna alle installateurs (94%) waren echter wel akkoord met de stelling dat het afleveren van kwaliteit een wederkerend en constant evaluatieproces inhoudt. Kwaliteit gaat dus mee met de tijd en innovatieve technieken.
De helft van de ondervraagden waren zowel akkoord en niet akkoord met de stelling dat bijscholingen voldoen aan de verwachtingen van de cursisten en bedrijfsleiders. Hiermee geven ze aan dat dit bespreekbaar moet gemaakt worden in de sectorale overlegcomités.
Een grote helft geeft aan dat een kwaliteitslabel zijn bedrijf effectief vooruithelpt. Een kanttekening is vooral de administratieve overlast dat dit met zich meebrengt. Dit is in andere dossiers ook zeer goed voelbaar….

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!