Nieuwe renovatieverplichtingen voor niet - residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 moeten nieuwe eigenaars van niet-woongebouwen (zoals bedrijfsruimten, kantoorgebouwen, (baan)winkels, sportcomplexen, …) het pand, binnen de 5 jaar na aankoop renoveren indien dit niet voldoet aan een aantal minimale maatregelen. Volgens de Vlaamse regering toont onderzoek namelijk aan dan 28% van de CO2 - uitstoot naar buiten komt via een versleten dak, slecht geïsoleerde muren, ramen en deuren. Dit is zowel bij residentiële als niet - residentiële gebouwen het geval. Om dit aan banden te leggen en de klimaatdoelstellingen tegen 2050 te behalen, focust de Vlaamse overheid zich in de eerste plaats op niet - residentiële gebouwen.  

 
De inhoud van het voorstel 

Wie vanaf 1 januari 2022 de eigendom van een niet-residentiële woning verwerft die:  

 • ouder is dan 15 jaar 

en 

 • niet voldoet aan de minimale installatie - eisen voor renovatie (zie verder) 

en 

 • koelinstallaties bevat die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van ozonlaagafbrekende stoffen of stoffen die een GWP-waarde hebben van minstens 2500 

moet binnen de daarop volgende 5 jaar energetisch renoveren. 


Dit maatregelenpakket vormt de basis van de renovatieverplichting

De minimale installatie - eisen (en maatregelen) waar niet - woongebouwen die vanaf 2022 worden verkocht, aan moeten voldoen zijn: 

 • Dakisolatie die de minimale R - waarde van 0,75 m² K/W niet behaalt, moet vervangen worden door dakisolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m² K. 
 • Enkel glas moet vervangen worden door beglazing met een maximale U - waarde van 1 W/m² K. 
 • Centrale opwekkers voor ruimteverwarming, ouder dan 15 jaar, moeten vervangen worden, tenzij men kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie.  
  Als er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, dan mag een stookolieketel, ouder dan 15 jaar, niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel. 
 • Koelinstallaties, ouder dan 15 jaar en gebruikmakend van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of met een GWP - waarde van minstens 2500, moeten vervangen worden door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen. De maximumgrens wordt hier dan ook 2.500 GWP. 

 

Kleine en grote niet-residentiële gebouwen 

Nieuwe eigenaars van kleine niet - residentiële gebouwen (kleiner dan 500 m²) moeten vanaf 1 januari 2022, binnen de vijf jaar na de overdracht, bovenop het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C (of beter) behalen. 

Voor grote niet - residentiële gebouwen gaat men vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder. Deze moeten, binnen de vijf jaar na de overdracht van deze gebouwen, bovenop het minimaal maatregelenpakket, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken. 

 

Voordelen aldus de Vlaamse regering 

Met de invoering van een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet - residentiële gebouwen wordt de renovatiegraad verhoogt én investeren eigenaars in een lagere energiefactuur. In deze gebouwen is het aangenaam, en in alle comfort, verblijven of vertoeven, wat bijdraagt aan een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid.  
Een pand met een goed EPC heeft ook een hogere waarde op de vastgoedmarkt. 

 

Financiële ondersteuning 

Met de renovatieverplichting voor niet - residentiële woningen in het verschiet, zorgt de overheid voor financiële ondersteuning. Volgende zaken kunnen u ondersteunen bij het verhogen van de renovatiegraad van uw pand: 

 • verhoogde investeringsaftrek; 
 • korting op de onroerende voorheffing, van 50% of 100%, gedurende 5 jaar, bij een ingrijpende energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw; 
 • energiepremies van de netbeheerders; 
 • investeringssteun van Elia. 

 
Hier vindt u een overzicht van alle premies.

 
Zoals gesteld in de inleiding is dit voorstel een eerste maal besproken, en principieel goedgekeurd op de ministerraad. Nu moeten verschillende organen nog advies geven, waaronder de Raad van State, waarna het na een tweede lezing in de ministerraad van de Vlaamse regering en publicatie in het Belgisch Staatblad in werking zal treden. Volgens de huidige stand van zaken zou dit al op 1 januari 2022 moeten inwerkingtreden. 
 

Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!