PERSBERICHT - Nieuwe Europese wetten dreigen de energietransitie te verlammen. Frixis slaat alarm.

2 maart 2023 

Frixis, de Belgische vereniging voor koude- en luchtbehandeling, trekt aan de alarmbel. HVAC-R technieken spelen een cruciale rol in onze maatschappij. Het verwarmen en koelen van onze woning, het bewaren én produceren van voeding, het koelen van operationele ruimtes, de productie en bewaring van medicatie/vaccins, ... Zonder dit valt onze moderne samenleving stil! Europa voorziet in een nieuwe wetgeving met een snel en streng verbod op veelgebruikte koudemiddelen. Voor veel van deze koudemiddelen, aanwezig in koel-, airco- en verwarmingsinstallaties, bestaat tot op vandaag nog geen pasklaar alternatief. 


Waarover gaat het? 

Koel-, airco- en verwarmingsinstallaties (ook warmtepompinstallaties) bevatten koudemiddelen. Deze gassen doorgaan een chemisch proces dat ervoor zorgt dat een installatie koude of warmte afgeeft. Op vandaag bevat merendeel van de (kleine) installaties synthetische koudemiddelen, beter gekend als F-gassen. In het kader van de Green Deal wil Europa deze gassen verbieden. Daar waar het verbod op nieuwe en bestaande installaties met dergelijke koudemiddelen eerst geleidelijk en gespreid was voorzien in het voorstel van de nieuwe wetgeving, kiest Europa nu radicaal voor een snel en quasi volledig verbod tegen 2028!


De energietransitie komt in het gedrang 

We willen allemaal de opwarming van de aarde tegengaan en genieten van energiezekerheid, zonder afhankelijk te zijn van grootmachten. Hoewel de voorbije jaren zowel door Europa als door onze Belgische (regionale) overheden stappen in de goede richting werden gezet, dreigen de nieuwe voorstellen de energietransitie in gevaar te brengen.  

Eind deze maand staat de stemming over het voorstel op de agenda van het Europees Parlement. Dit geeft onze Belgische Europese parlementsleden de kans om de wetgeving bij te sturen naar een evenwichtig voorstel.  

Niet elke installatie of toepassing is geschikt om te werken met natuurlijke koudemiddelen.  Als men het voorstel (zoals het momenteel op tafel ligt) goedkeurt, laat men mensen geen andere keuze dan te kiezen voor fossiele- of directe elektrische verwarming. Dit zou de Europese doelstellingen inzake koolstofneutraliteit ondermijnen en een omgekeerd effect hebben. 


Vanuit de sector ondersteunt Frixis de overgang naar klimaatvriendelijke alternatieven voor F-gassen, maar enkel als de timing afgestemd is op de markt en de technologische realiteit. We vragen de parlementsleden dan ook om rekening te houden met onderstaande argumenten en een doordachte beslissing te nemen: 

  • De technische evolutie is met zijn huidige installaties nog lang niet klaar voor de vooropgestelde, snelle uitfaseringen. Tussen de tekentafel en het plaatsen van een installatie of warmtepomp bij de eindgebruiker lopen immers verschillende jaren. 

  • Op vandaag bestaat er amper training voor koeltechniekers die aan de slag willen met natuurlijke koudemiddelen. Wanneer men onvoldoende tijd krijgt om opleidingen te organiseren en koeltechniekers bij te scholen, stijgt de kans op ongevallen (met fatale afloop). Werken met natuurlijke koudemiddelen zonder kennis van zaken, komt namelijk niet zonder gevaar. 

  • Op dit moment zijn verzekeringsinstellingen en de brandweer enorm terughoudend wat betreft installaties met natuurlijke koudemiddelen. 

  • Het beroep van de koeltechnieker is een zeer groot knelpuntberoep. Er kiezen veel te weinig jongeren voor deze veelzijdige job. Daarbij komt dat installaties met natuurlijke koudemiddelen meer expertise vragen. Hierdoor dreigt een nog groter tekort aan goedgeschoolde krachten voor het plaatsen en depanneren van dergelijke installaties. 

  • Tegenwoordig zijn veel installaties nog in goede, werkende staat. Sommige installaties werden nog maar recent geplaatst. Deze nieuwe wetgeving zou ervoor zorgen dat heel wat eindgebruikers (onnodig) geconfronteerd worden met hoge kosten, als er al een alternatief voorhanden is. 

  • Voor vele (kleine) installaties bestaat geen alternatief. Deze installaties met hun toepassingen zouden dus in het gedrang komen. 

  • F-gas is totaal onschadelijk zolang het niet vrij komt in de atmosfeer. De nadruk moet in de eerste plaats liggen op degelijke montage door de gecertificeerde vakman en bijkomend de preventie van lekken.  

Frixis stelt dat de huidige voorstellen de energietransitie in de weg zullen staan en vraagt daarom dringend overleg met de sector. 


Voor meer informatie  

Raadpleeg onze website: https://www.frixis.be  

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen (02 215 18 34 – info@frixis.be). 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!