Richtlijnen bij de druktest, van toepassing in Vlaanderen op koel-, luchtbehandelings-, airco- en warmtepompinstallaties, meer bepaald na vaststelling van een lekverlies, hoger dan 10% over een periode van 2 kalenderjaren

De Vlaamse milieuwetgeving VLAREM eist volgens art. 16.5.3.3, §6 het volgende:

"Als het relatief lekverlies gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren telkens meer dan 10%bedraagt, wordt de installatie binnen twaalf maanden na de vaststelling buiten bedrijf gesteld en wordt dat binnen de veertien dagen na de vaststelling schriftelijk per brief of per e-mail gemeld aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. Op basis van een gemotiveerde aanvraag kan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, een afwijking op de buitenbedrijfstelling van de koelinstallatie goedkeuren. Die aanvraag bevat minstens een rapport van een bevoegde koeltechnicus waaruit blijkt dat de lekkage niet te wijten is aan de ouderdom of aan een verkeerde werking van de installatie. In het voormelde rapport worden de maatregelen beschreven die genomen werden om de lekken op te sporen en te dichten. Als om redenen van technische complexiteit die vervanging binnen twaalf maanden niet mogelijk is, wordt de termijn voor vervanging zo kort mogelijk gehouden. De eventuele verlenging van de termijn moet goedgekeurd worden door de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving". 

Samen met de Afdeling Omgeving (het vroegere LNE), belast met de regionale milieuwetgevingen, heeft Frixis een compromis van richtlijn bereikt in verband met de druktest, na de herstelling van de lekken, om zodoende de vrijstelling van stillegging te kunnen bekomen.

De richtlijn ziet er als volgt uit:

 • De druktest mag niet uitgevoerd worden met koelmiddel, maar dient te gebeuren, met een inert gas zoals N2, of formeergassen. Het koelmiddel moet dus van de installatie gehaald worden.
 • De te hanteren druk bedraagt 90% van de maximale druk die op de instructiekaart terug te vinden is.
 • De druk dient te gedurende een bepaalde tijdsduur behouden en opgevolgd te worden met een voldoende nauwkeurige manometer (bij voorkeur een digitaal model). De tijdsduur van de druktest is als richtlijn vastgesteld volgens de nominale inhoud aan koelmiddel, in de kring:
  • < 3 kg:             1 uur
  • 3 – 30 kg:        1 uur
  • 30 – 300 kg:    4 uur
  • > 300 kg:         12 uur
  • > 500 kg:         24 uur
 • ​Bovenstaande test moet gevolgd worden door een vacuümtest waarbij het vacuüm minstens 30 minuten behouden moet blijven. na hetb uitvoeren van de druktest moet een druktestcertificaat overgemaakt worden aan de afdeling Omgeving.

Opgelet: deze richtlijn is dus niet geldig voor nieuwe installaties! Hiervoor verwijzen we naar de PED 2014/68/EU en de norm NBN 378:2016
De norm NBN EN 378:2016 beschrijft in zijn deel 4 (Annex D) immers uitgebreid over wanneer een druktest vereist is na een herstelling, aanpasing of andere interventie aan de installatie of een deel ervan.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!