Verslag bezoeken memorandum Frixis 2024

Alhoewel het in deze drukke periode, zeker ook voor politici en hun medewerkers, niet evident was om een geschikt moment te vinden, is het gelukt. Iets wat toch wel flink wat “bloed, zweet en tranen” heeft gekost. 

De voorbije maanden sprak Frixis met politici, directeurs, medewerkers van studiediensten, parlementariërs, etc. om de inhoud van het memorandum voor te stellen. 

Voor de meesten was de HVAC-R sector, en ook FRIXIS, een onbekende. Alleen daarom al was het nuttig om deze rondgang te doen. 

Het was uiteraard niet mogelijk alle 45 voorstellen één voor één toe te lichten. Het memorandum, door jullie (onze leden) inbreng tot stand gekomen, werd hen én elektronisch, én op papier, overhandigd. 


Enkele algemene zaken werden wel naar voor geschoven: 

  • Besef hoe levensnoodzakelijk onze sector is. Zonder ons geen gezonde voeding, geen vaccins, geen medische ingrepen, enz.  Dit was voor de meeste al een belangrijke “eye opener”. 
  • Zo moet er alles aan gedaan worden opdat de regelgeving in de verschillende gewesten, op algemeen, op certificerings- en op het vlak van controle, gelijk is en gelijk toegepast wordt De nieuwe F-gassen verordening is immers een unieke gelegenheid om tot een eenduidige regelgeving. België is een speldenprik groot en dat dan nog opsplitsen in regionale verschillen is immers contraproductief.
  • Onze sector smeekt om meer, én beter geschoold, personeel. Hier moet dringend opgesomd worden wat de sector is en wat, door de klimaatopwarming en de energietransitie, er nodig zal zijn. Dit moet dan verder uitgewerkt worden in een masterplan “opleiding en onderwijs” in samenwerking met de sector. 
  • Dat een ondernemersorganisatie voor meer controle vraagt, kan raar overkomen maar illegale handel koelmiddelen, illegaal plaatsen van koelinstallaties en warmtepompen maakt dat de cowboys onder de prijs kunnen werken en gevreesd kan worden dat dit de energietransitie in gevaar kan brengen omdat slecht geplaatste warmtepompen een slecht imago opleveren. Deze controle moet in alle gewesten gebeuren en moet zich richten naar die die moeten gecontroleerd worden, niet naar die die al in orde zijn. 
  • Hou de BTW voor warmtepompen op 6% en zorg ervoor dat elektriciteit niet te duur is in verhouding van fossiele brandstoffen. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie. Op basis van de huidige verkoopcijfers kan gevreesd worden dat  de Europese doelstellingen niet gehaald zullen worden. 

Daarmee bewijst FRIXIS ééns te meer dat het naast individuele informatiedeling via het beantwoorden van adviesvragen, naast collectieve informatiedeling via nieuwsbrieven, naast het organiseren van opleidingen en seminaries, naast het aanbieden van ledenvoordelen FRIXIS ook invloed uitoefent voor de sector voor de (midden)lange termijn via lobbywerk bij politici en de betrokken administraties. 


Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op via info@frixis.be of 02/215 18 34.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!