Afdeling installateurs – vergadering maart

De installateursvergadering van maart ging ditmaal door op verplaatsing. De leden werden namelijk uitgenodigd om te vergaderen in Sint-Niklaas bij Sabcobel, het bedrijf van één van de deelnemers. Het bedrijf werd voorgesteld en de leden van de vergadering kregen een kleine rondleiding. 

Herwig Coppens heeft recentelijk de fakkel doorgeven aan zijn zonen die samen meer dan 100 werknemers aansturen waarvan er 30 in Charlerloi werken en de rest in Sint-Niklaas. Het in het Groothertogdom Luxemburg gevestigde Sabcolux kent een 30-tal werknemers. 
  

Onderwijs en opleiding 

Onderwijs en opleiding is een belangrijk thema dat telkens opnieuw op de agenda van de werkgroep staat. Zo werken de leden van de vergadering mee aan het project Innovet (link) en het project ESF (link). (zie aparte artikels voor meer info). 

De stand van zaken van de projecten werd toegelicht. De leden gaven hun input omtrent de filmlocaties en scenario’s in verband met het Innovet project. Om de scenario’s te kunnen optimaliseren werden de opnamedata verplaatst naar 30, 31 maart en 1 april. De deadline van het project komt hier echter niet door in het gedrang. I.v.m. het Europees en Vlaams gesubsidieerd project werd de laatste stand van zaken besproken en ook al mondelinge rapportage gegeven van de eerste interviews die bij een aantal installatiebedrijven reeds werden gehouden.  


Organisatie van een activiteit 

De werkgroep van de installateurs wenst in 2023 een activiteit voor installateurs te organiseren. 
Dit dus naast de algemene seminaries in juni 2022 die voor alle leden toegankelijk zijn. Er werd gebrainstormd rond mogelijke activiteiten, locaties en dergelijke. De eerste contacten worden gelegd. Dit agendapunt komt volgende vergadering opnieuw aan bod.  

Seminaries 

Er zijn in 2022, 2 seminaries voorzien. Het eerste seminarie zal doorgaan in Wallonië en is Franstalig. Dit zal gaan over alternatieve verloning, arbeidsovereenkomsten afsluiten en stopzetten enerzijds en anderzijds over A2L koudemiddelen (brandbaarheid). Het tweede seminarie zal doorgaan in Vlaanderen en is Nederlandstalig. Het zal gaan over verzekeringen, meer bepaald gevolgschade, en de bevoegdheden van de inspectiediensten. Dit laatste deel zal gegeven worden door een gekende inspecteur. Meer informatie, alsook de exacte datum én locatie volgen later. 
 

Volta 

Volta is de paritaire sectororganisatie waar werkgevers/installateurs bijdragen aan betalen (bovenop het loon van hun arbeiders). Het is een organisatie voor de installatiesector, in de ruimste zin van het woord die haar partners wil ondersteunen met o.a. opleidingen. Op vandaag zijn er echter geen opleidingen voorzien die specifiek gericht zijn op de koeltechnische afdeling van de organisatie.  

Na overleg heeft Frixis vernomen dat Volta openstaat voor suggesties. Er werd in de vergadering een oproep gedaan om voorstellen te doen. De leden reflecteren hierover zodat na de volgende A1 - vergadering een aantal concrete opleidingen kunnen voorgesteld worden aan Volta. 

 

Meer weten?  

Heeft u interesse om meer info te krijgen over de afdeling A of wil u deelnemen aan de vergadering als lid, aarzel niet om ons te contacteren via info@frixis.be of 02/215 18 34.   

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!