Het logboek voor koel- , airco- en warmtepompinstallaties, verplicht vanaf 3 kg of vanaf 5 ton CO2-equivalent?

Red. Dirk Van De Wynckel

Frixis ontvangt regelmatig vragen over het gebruik van de logboeken bij koel- en warmtepompinstallaties. 


Naast specifieke vragen over het invullen, bijhouden en terbeschikking stellen van het logboek, is er soms verwarring over de verplichting ervan.

 • Wanneer is een log- en interventieboek verplicht?
 • De norm NBN EN 378:2016 schrijft voor dat een logboek verplicht is vanaf 3 kg totaalvolume aan koudemiddel. Welke regels moet u nu precies volgen?
 • Moet u zich houden aan de norm of aan de wetgeving? Een norm heeft immers geen wetgevend kader, toch?
 • Enz…

Vandaar dat we via dit artikel even enkele zaken op een rijtje plaatsen.


Wanneer is een log- en interventieboek verplicht?

Voor koel -en warmtepompinstallaties welke werken met F-gassen of ozonlaag afbrekende stoffen:

hier zijn de Europese Verordeningen EU 517/2014 en EU 1005/2009  van toepassing. Volgens art. 6 van deze verordening moet een logboek bijgehouden worden vanaf een totale vulling (dus ook inclusief de voorvulling van het toestel) van 5 ton CO2-equivalent.

Betreft het een als hermetisch geëtiketteerde installatie, dan is dit pas verplicht vanaf 10 ton CO2-equivalent.

Een voorbeeld:

 • Type installatie: niet-hermetisch gesloten
 • Type F-gas: R-134A
 • Totaal volume in kg: 10 kg
 • GWP-waarde R-134A: 1430
 • GWP-waarde van de totale vulling: 10 x 1430 = 14300
 • CO2-equivalent van de totale vulling: 14,3 ton

Voor deze installatie is het zeer duidelijk dat er een installatiegebonden logboek aanwezig moet zijn. 

De norm NBN EN 378:2016 schrijft voor dat een logboek verplicht is vanaf 3 kg totaalvolume aan koudemiddel. Welke regels moet u nu precies volgen?

De norm NBN EN 378:2016 schrijft in zijn deel 2 inderdaad voor dat een logboek moet bijgehouden worden vanaf een totaalvolume van 3 kg koudemiddel. Hierbij wordt geen rekening gehouden of het een al dan niet-hermetisch gesloten installatie betreft. De norm is opgesteld voor alle koudemiddelen, dus zowel voor installaties werkend met F-gassen, HFO’s, alternatieve of natuurlijke koudemiddelen. 

Concreet moet u dus de oefening maken of de installatie valt onder de EU 517/2014 of de norm NBN EN 378:2016.
U moet hierbij rekening houden dat voor F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen, de wetgeving primeert op de norm NBN EN 378:2016

Een voorbeeld:

 • Type koudemiddel in de installatie: R-32 (F-gas)
 • Totaal volume in kg: 4 kg
 • GWP-waarde R-32: 675
 • GWP-waarde van de totale vulling: 4 x 675 = 2700
 • CO2-equivalent van de totale vulling: 2,7 ton
  ​​
  • Volgens de Europese F-gassenverordening 517/2014:wettelijk gezien is er geen logboek verplicht, gezien de totale vulling lager is dan 5 ton CO2-equivalent.
  • Volgens de norm NBN EN 378:2016: het voorzien van een logboek is beschreven, gezien het totaalvolume aan koudemidel meer dan 3 kg bedraagt 

Moet u zich houden aan de norm of aan de wetgeving? Een norm heeft immers geen wetgevend kader, toch?

Een norm zoals de NBN EN 378:2016 heeft inderdaad geen wettelijk kader, maar…

De regionale F-gaswetgevingen leggen wel op dat elke koel-, airco- en warmtepompinstallatie moet voldoen aan de NBN EN 378:2016 of een norm die hem vervangt. Vandaar dat we durven adviseren om bij elkeinstallatie een logboek te voorzien. Als erkend koeltechnisch bedrijf zal uw eindgebruiker/eigenaar dit appreciëren.

Nog enkele tips en nuttige info

 • De overheidsdienst handhaving (de milieu-inspectie) meldt ons zeer regelmatig dat zij bij controles vaak geen of onvolledig ingevulde logboeken aantreffen. De infofiche n°3 “Het invullen en bijhouden van een logboek” geeft u een overzicht van aandachtspunten bij het invullen van dit logboek.
  Klik hier om deze infofiche te downloaden. (*)

 • Frixis heeft een overzicht opgesteld van de meest voorkomende koudemiddelen, samen met zijn GWP-waarden en de verrekening naar het CO2-equivalent. 
  Klik hier om deze te downloaden. (*)

Waar kan u logboeken bekomen?

Logboeken voor kleine en grote installaties, alsook de lek-, druk- en recuperatieattesten kan u bekomen via de webshop van Frixis. Deze publicaties zijn door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden gehomologeerd.

Klik hier om naar de shop van Frixis te gaan

Meer info nodig? Op www.frixis.bevindt u diverse info over het gebruik van de logboeken terug. Uiteraard kan u voor bijkomende vragen ook terecht bij de adviesdienst op het tel. 02 215 18 34 of via info@frixis.be

(*): voor het downloaden van de modellen moet u inloggen op de site van Frixis. Indien u uw login en/of paswoord niet meer kent, aarzel dan niet om deze op te vragen via info@frixis.be
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!