Is het te warm om te werken?

Om te bepalen of het al dan niet te warm is om te werken, dient u rekening te houden met de temperatuur, luchtsnelheid (wind) en luchtvochtigheid van de werkplaats. Uw (externe) preventiedienst beschikt over een globethermometer om deze zaken voor u te bepalen. Men meet dus niet de gewone temperatuur maar men zal een waarde bepalen die een zicht geeft op het totale werkklimaat. Men noemt dit de WBGT-waarden. WBGT is de afkorting van Wet Bulb Globe Temperature. 

Werkbelasting 

Naast het nagaan of de maximum WBGT-waarden niet overschreden worden, moet men ook kijken naar de aard van de arbeid. Dit artikel opmaken (of lezen) doet bijvoorbeeld minder zweten dan via een hoge trap, zware en onhandige onderdelen van een koelinstallatie naar het dak van een gebouw dragen. De werkbelasting wordt uitgedrukt in “watt” en staat voor “watt van de per seconde te produceren energie, nodig om het werk uit te voeren”.  
 
Om de aard van het werk juist te bepalen, kan u beroep doen op de arbeidsgeneesheer van uw (externe) preventiedienst. Hieronder kan u alvast een indicatie terugvinden.  

 Aard van het werk  

Voorbeeld 
Werkbelasting in Watt 
Max. WBGT

Licht of zéér licht werk

Administratief werk of handenarbeid aan een tafel 
Tot 234 Watt 
29
Halfzwaar Werk 
Staande arbeid 
235 – 360 Watt 
26
Zwaar werk
Grondwerken 
361 – 468 Watt 
22
Zéér zwaar werk 
Beklimmen van ladders of trappen 
+468 Watt 
18


Passende maatregelen 

Eens deze maximumwaarden overschreden zijn, dient u, in samenspraak met de preventieadviseur en eventuele vakbondsvertegenwoordigers, passende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld: 

  • Technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid, of luchtstroomsnelheid (kunstmatige verluchting) 
  • Verlaging van de fysieke werkbelasting 
  • Alternatieve werkmethodes die de duur en intensiteit van de blootstelling doen dalen 
  • Aanbieden beschermkledij en collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij denken we o.a. zonnebrandcrème, hoofddeksels (petten), gordijnen, parasols, rolluiken, … 
  • Het ter beschikking stellen van gratis verfrissende, niet alcohol-houdende, dranken 
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werkllokalen installeren 
  • Aanpassing van de werkroosters of de arbeidsorganisatie zoals vroeger starten, meer of langere pauzes. Ook hier heeft men een schema voor opgesteld: 
Afwisseling in werk 
licht werk 
halfzwaar werk 
zwaar werk 
zeer zwaar werk 
45 min werk – 15 min. rust 
29,5
272319
30 min. werk – 30 min. rust 
302824,521


Verhoogde ozonconcentraties 

Naast warmte kunnen verhoogde ozonconcentraties ook parten spelen. Hier vindt u een overzicht van te hoge concentraties. Zware overschrijdingen en de alarmdrempel worden eveneens via de media gemeld. Dit is voornamelijk van toepassing op werknemers die buiten werken waar, zeker voor werknemers met een verhoogd risico (ademhalingsproblemen, cardiovasculaire aandoeningen (hartproblemen), zwangere werknemers, oudere werknemers, …) voorzichtigheid geboden is.  

Natuurlijk raadt Frixis iedereen aan om het probleem van te hoge, en minder productieve, binnentemperatuur op te lossen via het laten installeren van een goede airco-installatie, uiteraard door een gecertificeerd vakman. Op deze manier heeft u van alle bovenvermelde verplichtingen geen last meer en zijn uw medewerkers alleen maar goedgemutst en productief. 

Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be of u kan hierover even goed contact opnemen met uw (externe) preventiedienst. 

 

Meer informatie
Het “plan Hittegolf en Ozonpieken” van de GICLG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!