Nieuwe LEZ – maatregelen vanaf 01/01/2022

LEZ, lage emissiezone, is intussen een gekend begrip en geeft aan waar verontreinigende voertuigen niet (meer) welkom zijn. Heel wat Belgische én Europese steden nemen hieromtrent maatregelen. Hier volgt een overzicht met de (nieuwe) maatregelen die vanaf 2022 van toepassing zullen zijn in de grootste Belgische steden. Let op: als we het woord voertuig(en) gebruiken dan vallen daar de wagens, bestelwagens en vrachtwagens onder. 

 

Brussel 

In 2019 begon Leefmilieu Brussel zich reeds voor te bereiden op de omschakeling naar emissiearme mobiliteit door middel van raadplegingen en studies. Op basis van deze bevindingen ontwikkelde het een tijdsschema. Hoewel men vanaf 2025 de grootste wijzigingen zal ondervinden, bant Brussel vanaf 2022 alle dieselvoertuigen met euronorm 4 (of lager). Dit is de laatste generatie dieselvoertuigen die nog niet over een roetfilter beschikt en verantwoordelijk is voor de uitstoot van fijn stof. Meer informatie en alle bestaande maatregelen kan u hier terugvinden. 

 

Gent 

In Gent is de volledige binnenstad of het gebied binnen de R40 een lage emissiezone. In Gent waren reeds strenge maatregelen van kracht waardoor er mogelijk pas vanaf 2025 een verstrenging zal doorgevoerd worden. Euro 4 dieselvoertuigen mogen de Gentse binnenstad enkel betreden mits de bestuurder voor zijn/haar voertuig een toelating aankocht. Deze toelating is geldig voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. Hier vindt u alle informatie. 

 

Antwerpen 

Net zoals in Gent zijn de LEZ – regels in Antwerpen reeds streng en mogen Euro 4 dieselvoertuigen de Antwerpse binnenstad en Linkeroever enkel betreden mits de bestuurder voor zijn/haar voertuig een toelating aankocht. Opgelet, de toelatingen, van toepassing in Gent en Antwerpen, zijn specifiek voor die stad. U dient dus 2 toelatingen aan te kopen indien u Gent én Antwerpen wenst binnen te rijden met een Euro 4 (of lager) dieselvoertuig. Hier vindt u meer info.

 

Wallonië 

In Wallonië hebben gemeenten de mogelijkheid om permanent of tijdelijk lage emissiezones in te stellen, waarbij de tijdelijke lage emissiezones voornamelijk worden gebruikt in geval van SMOG – alarm. Daarnaast heeft Wallonië een plan voorzien waarbij men een geleidelijke uitfasering van dieselvoertuigen voorziet zowel voor particulieren als professionelen. Hoewel de algemene, concrete stappen in Wallonië pas voorzien zijn vanaf 01/01/2023, raden we aan om de website van de stad na te kijken voor het geval er regionale regels van toepassing zijn. Hier vindt u meer info omtrent de geldende en toekomstige regels in Wallonië.

Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!