Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie 2050 voor gebouwen

Op vrijdag 29 mei keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Zuhal Demir de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 goed. 

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse Regering reeds een algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050 goed. Daarin is het streefdoel opgenomen om de broeikasgasemissies van de niet-ETS sectoren (dit omvat naast de gebouwen ook nog de sectoren mobiliteit, landbouw en niet-ETS industrie) te reduceren met 85% tegen 2050 (ten opzichte van 2005), met de ambitie om zo snel mogelijk na 2050 te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit.

Deze langetermijnstrategie voor gebouwen is een verdere uitwerking van de algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050, specifiek gericht op het reduceren van het energiegebruik en de broeikasgasemissies naar aanleiding van de verwarming van de Vlaamse gebouwen. Dit omvat zowel de woongebouwen als de niet-woongebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen, …).

De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 stelt de gebouwen een reductie van de broeikasgasemissies met meer dan 80% voorop ten opzichte van vandaag. Voor de woongebouwen komt dit neer op een reductie met bijna 75%, terwijl voor de niet-woongebouwen naar klimaatneutraliteit wordt gestreefd tegen 2050.

Niet-woongebouwen

In de strategie voor niet-woongebouwen streeft Vlaanderen naar een koolstofneutraal gebouwenpark voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting tegen 2050, waarbij de overheid een voorbeeldrol aanneemt. Zo wordt voor publieke kantoorgebouwen voorgesteld om al in 2045 te voldoen aan de langetermijndoelstelling van een koolstofarm gebouwenpark. Semi-publieke gebouwen (scholen, gezondheid) en private gebouwen (kantoren, handel, horeca, …) krijgen tot 2050 om te voldoen aan de langetermijndoelstelling.

Een van de kernpunten uit de renovatiestrategie voor niet-woongebouwen is een verplicht EPC voor alle grote niet-woongebouwen. Het Regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat vanaf 2025 alle grote niet-woongebouwen waar de mogelijkheid tot verwarming of koeling in voorzien is, over een energieprestatielabel (momenteel in ontwikkeling) moeten beschikken. 

Gebouwen vertegenwoordigen 36% van de totale CO2-uitstoot in de EU. De helft van het finale energieverbruik in de Unie gaat naar verwarming en koeling, waarvan 80% in gebouwen. Er is met andere woorden veel winst te halen in de gebouwensector. Daarom is er meer nadruk gelegd op renovatie van het bestaande gebouwenpark. 

Wat betekent dit voor de koeltechnieker?

Hieruit concluderen we dat Vlaanderen aantstuurt naar het werken met koolstofneutrale koudemiddelen (zeer lage GWP, HFO’s en natuurlijke koudemiddelen). We raden dus aan hier rekening mee te houden bij de selectie van uw toepassing en dit te communiceren naar uw klanten, studiebureau’s, architecten,…

Klik hier voor de volledige nota van de langetermijnstrategie voor de renovatie van Vlaamse gebouwen. 

Bron: Vlaams Energieagentschap

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!