Wijzigingen vanaf 01/01/2022, een overzicht

Een nieuw jaar, nieuwe regels
Wijzigingen vanaf 01/01/2022, een overzicht 

 

Een nieuw jaar brengt meestal nieuwe regels met zich mee. In 2022 is dit niet anders. Na het lezen van dit overzicht, bent u helemaal mee.  

! Deze lijst bevat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, die op u van toepassing kunnen zijn, maar is niet volledig. 

 

ALGEMEEN 

 • NATIONAAL AKKOORD PCS 149.01 

Op 17 november 2021 werd een akkoord bereikt binnen het paritair subcomité 149.01 voor monteurs, dat ook betrekking heeft op arbeiders in de koeltechniek. U kunt het volledige artikel hier lezen.

 • BREXIT 

De Brexit is nu al meer dan een jaar van kracht. Het VK heeft ervoor gekozen de douaneformaliteiten in 2021 zo veel mogelijk te beperken, zodat lange wachttijden aan de grens worden vermeden. In het bijzonder konden Britse importeurs hun douaneaangiften (onder bepaalde voorwaarden), alsmede de betaling van invoerrechten en BTW gedurende zes maanden uitstellen. Deze overgangsregeling loopt nu ten einde. Hier kan u een overzicht van de wijzigingen terugvinden.
 

 • MOBILITEITSBUDGET 

Het mobiliteitsbudget is een maatregel van de federale overheid die werknemers de mogelijkheid biedt hun bedrijfswagen in te ruilen voor milieuvriendelijkere alternatieven (groene wagen, fiets, abonnement openbaar vervoer, terugbetaling van kosten verbonden aan een huurcontract of een hypotheek, enz.)  Nu wordt onder meer de wachttijd afgeschaft, waardoor werknemers sneller gebruik kunnen maken van het mobiliteitsbudget. 

Bovendien is voorzien in administratieve vereenvoudiging met een vaste formule voor het bepalen van de totale eigendomskosten en het werkelijke budget.    

Het mobiliteitsbudget krijgt nieuwe limieten: een minimum van 3.000 euro en een maximum van 20% van het brutosalaris, met een absoluut maximum van 16.000 euro.    

Er zijn ook nieuwe alternatieven waaraan de werknemer zijn budget kan besteden: een abonnement op het openbaar vervoer voor thuiswonende gezinsleden, de kosten voor het stallen van fietsen, de kosten van een niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verbetert (bv. fluorescerende vesten of een fietshelm). Vergoeding van parkeerkosten als u uw auto bij een station achterlaat en met de trein naar het werk gaat, een vergoeding van maximaal 0,24 euro per afgelegde kilometer voor wie te voet of met een ander voertuig (monowheel, skateboard, scooter...) naar het werk komt.    

Ten slotte zijn er ook wijzigingen met betrekking tot de aflossing van een hypotheek. Vanaf 2022 kunnen, naast de rente, ook kapitaalaflossingen via het mobiliteitsbudget worden gevorderd. Bovendien zullen meer werknemers van dit systeem kunnen profiteren, aangezien de maximumgrens dat een werknemer in vogelvlucht zijn of haar werk mag wonen, wordt verhoogd van 5 naar 10 kilometer. De werkgever beslist echter nog steeds over de alternatieven die hij zijn werknemers aanbiedt. 
 

 • UITFASERING 

Sinds een aantal jaren legt de Europese regering beperkingen op voor het op de markt brengen van apparatuur waarin gefluoreerde koelmiddelen (= F - gassen) worden gebruikt.  

Vanaf 1 januari 2022 zullen de regels strenger worden en zullen nieuwe verboden van kracht zijn. Lees meer in dit overzicht.

 

VLAANDEREN 

 • EPB 

Het E-peil van een gebouw geeft de energie-efficiëntie ervan aan. Het S-niveau geeft de energie-efficiëntie van de gebouwschil aan. Hoe lager het getal, hoe beter.    

Voor woongebouwen die een ingrijpende energierenovatie ondergaan, wordt de E-niveau-eis verlaagd van E70 naar E60. Voor nieuwe woongebouwen wordt de eis van het S - niveau verlaagd van S31 naar S28.   

Voor niet-residentiële gebouwen die een ingrijpende energierenovatie ondergaan, zullen bepaalde eisen vanaf 1 januari 2022 worden versterkt. U kunt de lijst met S-peil eisen, per bouwbestemming, voor renovaties hier terugvinden en hier voor nieuwbouwen

Daarnaast zijn er vanaf 1 januari 2022 nieuwe installatievoorschriften voor bouwaanvragen, milieuvergunningen en renovatiemeldingen. Correctiefactoren worden gebruikt om de prestaties van technische bouwsystemen te bepalen met het oog op een juiste installatie, plaatsing, afstelling en controle. Deze voorschriften worden uitgebreid tot alle centrale warmteopwekkers en ventilatievoorzieningen (behalve toevoer en afvoer).    

De volledige bijlage met de eisen voor technische installaties vindt u hier.

 • RENOVATIEVERPLICHTINGEN 

Vanaf 1 januari 2022 moeten nieuwe eigenaars van niet - woongebouwen (zoals handelspanden, kantoorgebouwen, (detail)winkels, sportaccommodaties, enz.) het gebouw binnen de vijf jaar na aankoop renoveren indien het niet aan een aantal minimummaatregelen voldoet. Wij hebben reeds een uitgebreid artikel over dit onderwerp gepubliceerd. Hier kan u alle informatie vinden.

 • VERKOOPRECHT 

Bij de aankoop van een gezinswoning wordt de registratiebelasting verlaagd van 6% naar 3%. De Vlaamse regering wil het burgers gemakkelijker maken om een eerste eigen woning te kopen.    

Indien de koper zich ertoe verbindt binnen vijf jaar na de aankoop belangrijke energiebesparende werkzaamheden uit te voeren in zijn enige woning, op voorwaarde dat hij/zij op hetzelfde adres is ingeschreven in het bevolkingsregister, wordt het registratierecht verlaagd van 5% tot 1%.    

De voorwaarde om van het gunsttarief hierboven te kunnen genieten, is dat je maar één huis mag bezitten. De periode waarin u uw huis moet verkopen, wanneer u een ander huis koopt, wordt echter verlengd. Voortaan moet u uw woning binnen de 2 jaar (in plaats van 1 jaar) verkopen om van het verlaagde tarief te kunnen genieten. 

De grens voor bescheiden woningen, betreffende bijkomende rechtenvermindering, wordt opgetrokken van 200.000 euro naar 220.000 euro en in de kernsteden van 220.000 euro naar 240.000 euro.   

Het is de datum van de notariële akte die telt om te bepalen of men van deze wijzigingen kan genieten.   

Het registratierecht voor de aankoop van een tweede woning wordt verhoogd van 10% tot 12%. (Uitzondering = landbouwgrond en natuurreservaten) Dit hogere tarief is van toepassing op koopcontracten vanaf 1 januari 2022.   

De meeneembaarheid, waarbij u de registratiebelasting, die u betaalde op een vorig onroerend goed, kon aftrekken van de registratiebelasting op uw nieuwe onroerend goed, met een maximum van 13 000 euro, wordt geleidelijk afgeschaft en zal vanaf 1 januari 2024 volledig verdwijnen. 

 • HERVORMING VAN DE ELEKTRICITEITSFACTUUR 

Het, door VREG aangekondigde, capaciteitstarief gaat niet op 1 januari 2022 (zoals eerder aangekondigd) maar op 1 juli 2022 van start. Deze hervorming is van toepassing op gezinnen & bedrijven. Vanaf dan schakelt men over naar een capaciteitstarief dat wordt berekend op basis van het elektrisch verbruik en het piekvermogen. Het piekvermogen staat voor het maximale vermogen dat al je toestellen van het net afnemen.  

Zo wil VREG de distributie nettarieven betaalbaar te houden en het risico op overbelasting met daaraan gekoppelde kosten vermijden. Het wordt aangeraden om het gebruik van toestellen met een hoog vermogen te spreiden en aan zelfconsumptie te doen via alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen. 

 

WALLONIË + BRUSSEL 

 • SCHOOLVAKANTIE 

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 (september 2022) kort het Franstalig onderwijs de zomervakantie met 2 weken in. Dit wordt gecompenseerd aan de hand van de herfst- en de krokusvakantie die men telkens verlengd met één week. Vanaf volgend schooljaar zal het schooljaar, in de Franstalige scholen in Brussel en Wallonië, starten op 29 augustus en eindigen op 7 juli. 

Men neemt deze beslissing om pedagogische redenen. Zo zou een zomervakantie van negen weken negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Onderzoek toont namelijk aan dat dit vooral zware gevolgen heeft voor kwetsbare leerlingen. Vlaanderen volgt deze beslissing (voorlopig) niet.  

 

WALLONIË 

 • TAKSEN WAGEN 

De Waalse overheid voorziet vanaf 2023 een hervorming van de verkeersbelasting. Tot die tijd neemt men extra maatregelen omtrent lichte vrachten (voornamelijk pick – ups) en oldtimers.  

Bedrijfsvoertuigen zoals bestelwagens en pick-ups waren niet onderworpen aan wegenbelasting en waren ook vrijgesteld van de eco-malus (indien ze meer dan 145 g CO2/km uitstootten). Dit was voor zowel bedrijven, zelfstandigen als particulieren het geval. Vanaf 1 januari 2022 kunnen enkel zelfstandigen en bedrijven, ingeschreven bij de KBO, die een minimum beroepsmatig gebruik kunnen aantonen van deze voordelige regeling gebruik maken. Particulieren, die dergelijke wagens inschrijven vanaf 1 januari 2022, worden voortaan op de gewone wijze belast. Wagens ingeschreven voor 01/01/2022, blijven het volledige belastingvoordeel genieten. 

Het gunsttarief omtrent oldtimers wijzigt. Voorheen konden wagens, ouder dan 30 jaar, met en zonder O – plaat genieten van een gunsttarief. Vanaf 1 januari 2022 is een O – plaat noodzakelijk om een lager belastingtarief te krijgen. Heeft de wagen geen O – plaat dan zal een “gewone” wegenbelasting en BIV moeten betaald worden.  

 • SCHENKINGEN 

Voorheen was een niet-geregistreerde schenking vrijgesteld van successierechten indien de schenker minstens 3 jaar na de schenking bleef leven. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze termijn opgetrokken naar 5 jaar. Schenkingen waarbij de termijn lopende is, worden eveneens beïnvloed want de termijn wordt automatisch verlengd naar 5 jaar. Op deze manier wil men de bevolking aanmoedigen om schenkingen te registreren. 

 

BRUSSEL 

 • LEZ 

LEZ, lage emissiezone, is intussen een gekend begrip en geeft aan waar verontreinigende voertuigen niet (meer) welkom zijn. Hoewel men in Brussel vanaf 2025 de grootste wijzigingen zal ondervinden, bant het vanaf 2022 alle dieselvoertuigen met euronorm 4 (of lager). Dit is de laatste generatie dieselvoertuigen die nog niet over een roetfilter beschikt en verantwoordelijk is voor de uitstoot van fijn stof. Meer info over andere steden kan u hier terugvinden.

 

Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!