Nieuws- artikels

Folder 'Stop met het installeren van R-404A en R-507A!'

Folder 'Stop met het installeren van R-404A en R-507A!'

Geplaatst op 12-04-2018

De globale terugfasering van F-gassen (HFK’s) en de maximum GWP-limieten van 2500 in 2020 laten u geen keuze.
Als u uw toekomst wil verzekeren moet u stoppen met het installeren van installaties werkend op R-404A en R-507A. En liefst vanaf NU!


Voorkom onbetaalde facturen!

Voorkom onbetaalde facturen!

Geplaatst op 16-02-2018

http://www.companyweb.beControleer op sociale en fiscale schulden en/ of...
maak gebruik van het ledenvoordeel bij Companyweb met de gratis testaccount!

Werkt u met onderaannemers, heeft u regelmatig te maken met laattijdige betalingen en/of onbetaalde facturen?

U kan in veel gevallen dergelijke problemen voorkomen.
Indien u voor partikuliere klanten een opdracht uitvoert is het niet altijd eenvoudig om na te gaan of ze kredietwaardig zijn.
Indien u echter zaken doet met bedrijven, dan kan u enkele voorzorgsmaatregelen treffen om na te gaan of ze al dan niet gezond zijn.

Enkele tips:

Wat doen de stuurgroepwerkingen van Frixis voor u?

Wat doen de stuurgroepwerkingen van Frixis voor u?

Geplaatst op 24-01-2018

De werking van Frixis wordt, zoals iedere vak- en beroepsvereniging, gestuurd door de Raad van Bestuur en het directiecomité. Zij staan in voor de dagelijkse werking en het algemeen beleid van de organisatie.
Daarnaast zijn er echter ook de stuurgroepwerkingen die mee het beleid bepalen van de organisatie.
Misschien voelt u zich aangetrokken om mee deel uit te maken van één van deze stuurgroepen?
Hierbij alvast een overzicht

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van Frixis

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van Frixis

Geplaatst op 17-01-2018

De Europese en regionale wetgevingen inzake installaties, gevuld met gefluoreerde koudemiddelen (F-gassen),  vereisen dat u als erkend koeltechnisch bedrijf verplichte administratieve handelingen uitvoert, naast de praktische uitvoering van uw koeltechnische werken.
Enerzijds wordt de eindklant/gebruiker verplicht om diverse directe bewijsstukken voor te leggen bij controle door de regionale milieu-inspectiediensten. Anderzijds steunt deze eindklant op uw klantgerichtheid om hem daarin te ondersteunen door het geven van advies en het aanreiken van de nodige bewijsstukken.

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Geplaatst op 15-12-2017

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan koel- en/of warmtepompinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldig koeltechnisch certificaat bezitten.
Daarnaast moeten deze gecertificeerde koeltechnici tewerkgesteld zijn in een door de regionale overheden erkend koeltechnisch bedrijf.
Frixis verneemt echter dat hierover misverstanden bestaan. Sommige technici verwarren de koeltechnische certificering met de Rescert-certificering voor onder andere warmtepompen.

Wat te doen met R-404A of R-507A koel- of luchtbehandelingsinstallatie?

Wat te doen met R-404A of R-507A koel- of luchtbehandelingsinstallatie?

Geplaatst op 15-12-2017

In de Europese F-gas wetgeving EU 517/2014 worden de koudemiddelen R-404A en R-507A versneld uitgefaseerd. Dit zijn koudemiddelen met een GWP-waarde (*) boven de 2.500.
Vanaf 1 januari 2020 mag u installaties alleen nog bijvullen met gerecycleerd R-404A of R-507A.
Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze koudemiddelen zelfs geheel verboden. 

Ook een schrijven ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ook een schrijven ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Geplaatst op 25-10-2017


We ontvingen al heel wat verontruste telefoontjes en emailberichten over de brief die de dienst Leefmilieu naar alle in Brussel gecertificeerde koeltechnische bedrijven heeft gestuurd.
In deze brief wordt gevraagd om een oplijsting door te sturen van alle activiteiten die onder de erkenning vallen van het koeltechnische bedrijf.
Wat moet u nu precies aanreiken. Wel, het is vrij eenvoudig…


AREA Gids voor F-gassen

AREA Gids voor F-gassen

Geplaatst op 27-07-2017

De “AREA gids voor F-gassen” gidst u in een begeleidende taal doorheen de Europese verordening 517/2014, beter gekend als de Europese F-gassenwetgeving.

De milieu-inspectie pakt niet-gecertificeerde bedrijven en technici strenger aan!

De milieu-inspectie pakt niet-gecertificeerde bedrijven en technici strenger aan!

Geplaatst op 07-05-2017

Onze adviesdienst vernam onlangs dat de overheidsdiensten, belast met de naleving/handhaving van de milieuwetgevingen, strenger optreden bij het niet naleven van de certificeringsplicht. 

Technici en bedrijven die niet in orde zijn kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks gepenaliseerd worden.

EU 517/2014, wat verandert vanaf 01 januari 2020?

EU 517/2014, wat verandert vanaf 01 januari 2020?

Geplaatst op 23-03-2017

Vanaf 1 januari 2020: verboden om nieuwe koelinstallaties voor commercieel gebruik te plaatsen met een F-gas waarvan het GWP gelijk is aan of groter dan 2500!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!